Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Αγρότου Στέλλα

Αγρότου Στέλλα

Γνωστικό αντικείμενο
Αντισφαίριση (ΦΕΚ: Γ΄1091/2017)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα    12:00 – 13:00
Τετάρτη  12:00 – 13:00      

Μαθήματα
Αρχές  Διδακτικής και Προπονητικής Αντισφαίρισης
Ειδίκευση Αντισφαίρισης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Προπονητική Αντισφαίρισης
-Προπονητική Αθλημάτων Ρακέτας

Σπουδές
Πτυχίο  Τμήματος  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – ΕΚΠΑ ,1985
Διδακτορικό  Δίπλωμα - Ιατρική σχολή – ΕΚΠΑ, 2014

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Stella Agrotou , Kalliopi  Karatzi, Christos Papamichael , Ioannis Fatouros ,  Asimina Mitrakou , Nikolaos Zakopoulos,  Athanase  Dimopoulos , Kimon Stamatelopoulos (2013). Effects of Chronic Anaerobic Training on Markers of Sub-Clinical Atherosclerosis. Hellenic Journal of Cardiology, Published: May - June volume 54 ( 3 ) 178 -185.