Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Αραχωβίτης Γεώργιος

Αραχωβίτης Γεώργιος

Γνωστικό αντικείμενο
Θαλάσσιο  σκι  (ΦΕΚ  83/10-6-91/Τ.ΝΠΔΔ)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα         12:00 - 13:00
Πέμπτη          13:00 - 14:00

Μαθήματα
Ειδίκευση  Θαλάσσιο  Σκι
-Τεχνική  Ανάλυση  Θαλασσίου  σκι
-Μεθοδολογία  διδασκαλίας Θαλασσίου  σκι
-Προπονητική  Θαλασσίου  σκι
-Προπονητική  εξάσκηση  Θαλασσίου  σκι
 
Επιλογή  Θαλάσσιο  σκι

Σπουδές
-Πτυχίο   Ε.Α.Σ.Α  1979 
-Ισοτιμία  Τ.Ε.Φ.Α.Α 1985
-Υποψήφιος διδάκτορας  (ΤΟΔΑ Πανεπ. Πελοποννήσου)