Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Ασωνίτου Αικατερίνη

Ασωνίτου Αικατερίνη

Γνωστικό αντικείμενο
Ειδική Φυσική Αγωγή (ΦΕΚ: 1345/28-5-2014, τ. Β΄)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 13.00-14.00
Παρασκευή 12.00-13.00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Αναπτυξιακές Διαταραχές-Πρακτική Εξάσκηση Ι (συνδιδασκαλία)
-Κινητικές Αναπηρίες & Αισθητηριακές Διαταραχές- Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ (συνδιδασκαλία)
-Ανίχνευση κινητικών διαταραχών & Πρώιμη παρέμβαση (συνδιδασκαλία)
-Ανάπτυξη & Κινητική  Εξέλιξη (συνδιδασκαλία)
 
Κατ' επιλογή:
- Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή (συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά Θέματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας (συνδιδασκαλία)
 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Γνωστική και Κινητική συμπεριφορά των παιδιών με Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού, εξέταση βέλτιστων στρατηγικών κινητικής μάθησης και προγραμμάτων κινητικής παρέμβασης
-Αναπτυξιακά προγράμματα Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση/ένταξη, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό των παιδιών με Αναπτυξιακά προβλήματα (προσχολική και σχολική ηλικία)
-Κινητική και Γνωστική αξιολόγηση παιδιών με και χωρίς Αναπτυξιακές διαταραχές

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα: Ειδική Φυσική Αγωγή): ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 2006
-Πτυχίο Παιδαγωγικής: (πρώην) Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, (νυν ΤΕΑΠΗ)- ΕΚΠΑ, 1996
-Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ψυχολογία (με εξειδίκευση στην Ειδική Φυσική Αγωγή): Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2008

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 
  1. Αsonitou, K. & Koutsouki, D. (in press). Cognitive process-based subtypes of Developmental Coordination Disorder (DCD). Human Movement Science.Koutsouki, D., & Asonitou, K. (2015). Cognitive processes in children with Developmental Coordination Disorder. In Papadopoulos, T. C., Parrila, R. K., & Kirby, J. R. (Eds),Cognition, intelligence, and achievement: A tribute to J. P. Das (pp. 267-289). San Diego, CA: Academic Press, ISBN: 978-0-12-410388-7.
  2. Asonitou, K, Tsiganos, G., Kourtessis, T., Strofylla, G, & Koutsouki, D. (2014). Assessment of Cognitive Abilities in Preschool Children with and without Developmental Coordination Disorder, International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 5, 1571-1576.
  3. Asonitou, Κ., Koutsouki, D., Kourtessis, T., Charitou, S. (2012). Motor and cognitive performance differences between children with and without developmental coordination disorder (DCD). Research in developmental disabilities, 33(4), 996-1005.
  4. Peppa, A., Asonitou, K., & Koutsouki, D. (2011). Exercise training in students with diabetes: the role of PE teacher at school. Sportlogia, 7 (2), 295-307.
  5. Asonitou, K., Koutsouki, D., & Charitou, S. (2010). Motor skills and cognitive abilities as a precursor of academic performance in children with and without DCD. Procedia Social and Behavioural Sciences Journal (SBSPRO), 5, 1702-1707. Available on-line on the Journal website: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
  6. Charitou, S., Koutsouki, D., & Asonitou, K. (2010). Prediction of infant’s motor development. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 456-461. Available on-line on the Journal website: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
  7. Skordilis, E.K., Gavriilidis, A., Charitou, S., & Asonitou, K. (2003). Comparison of sport achievement orientation of male professional, amateur, and wheelchair basketball athletes. Perceptual and Motor Skills, 97, 483-490.
  8. Skordilis, E. K., Koutsouki, D., Asonitou, K., Evans, E., Jensen, B. (2002a). Comparison of sport achievement orientation between wheelchair and able-bodied basketball athletes. Perceptual and Motor Skills, 94, 214-218.
  9. Skordilis, E., Koutsouki, D., Asonitou, K., Evans, E., Jensen, B., & Wall, K. (2001). Sport orientations and goal perspectives of wheelchair athletes. Adapted Physical Activity Quarterly, 18, 304 – 315.