Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Δόντη Αναστασία

Δόντη Αναστασία

Γνωστικό αντικείμενο
ΦΕΚ: Γ΄ 37/23-01-2019

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα και Τρίτη: 11.00-12.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά:
-Καθοδηγούμενη προπονητική εξάσκηση Ενόργανης Γυμναστικής (συνδιδασκαλία)
-Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής (συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή:
-Διδακτική και Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής
-Διδακτική και Προπονητική Ρυθμικής Γυμναστικής
- Διδακτική και Προπονητική στο Τραμπολίνο

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Παράμετροι απόδοσης στα αθλήματα γυμναστικής
-Νευρομυϊκές και λειτουργικές επιδράσεις προπόνησης ισχύος και ευλυγισίας με εφαρμογές στην προπονητική πρακτική
-Αξιολόγηση τεχνικής εκτέλεσης στα «αισθητικά σπορ»

Σπουδές
Πτυχίο Φυσικής Αγωγής ΤΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ, Eιδικότητα: Ενόργανη Γυμναστική, 1989
Διδακτορικό Δίπλωμα στις Παιδαγωγικές Επιστήμες (Αθλητική Προπόνηση) από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Π.Φ. Λέσγκαφτ, του Κρατικού Πανεπιστημίου Αγίας Πετρούπολης, Ρωσίας, 2007

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Bogdanis, G.C., Donti, O., Papia, A., Apostolidis, A., Donti, A., & Sands, W.A. (2019). Effect of plyometric training on jumping, sprinting and change of direction abilities in child female gymnasts. Sports, 7(5), 116.  https://doi.org/10.3390/sports7050116
  2. Papia, K., Bogdanis, G.C., Toubekis, A., Donti A., Donti, O. (2018). Acute effects of prolonged static stretching on jumping performance and range of motion in young female gymnasts. Science of Gymnastics, 10(2), 69-78.
  3. Donti, O., Papia, K., Toubekis, A., Donti, A., Sands, W.A., Bogdanis, G.C. (2018). Flexibility training in preadolescent female athletes: acute and long-term effects of intermittent and continuous static stretching. Journal of Sport Sciences. https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1397309
  4. Kritikou, M., Donti, O., Bogdanis, G.C., Donti, A., Theodorakou, K. (2017). Correlates of artistry performance score in preadolescent rhythmic gymnasts. Science of Gymnastics, 9(2), 165-177.
  5. Donti, O., Bogdanis, G.C., Kritikou, M., Donti, A., Theodorakou, K. (2016). The relative contribution of physical fitness to the technical execution score in youth rhythmic gymnastics. Journal of Human Kinetics, 51, 143-152, https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0183
  6. Donti, O., Theodorakou, K., Donti, A., Patrikiou A., Kambiotis, S. (2015). Association between state and trait psychological characteristics and performance in young gymnasts. Athlitiki Psychologia, 25, 38-47.
  7. Donti O., Donti A., Τheodorakou K. (2014). A review on the changes of the evaluation system affecting artistic gymnasts’ basic preparation: the aspect of choreography preparation. Science of Gymnastics 6, 63-73.
  8. Donti, O., Theodorakou, K., Kambiotis, S., Donti, A. (2012). Self-esteem and Trait Anxiety in Girls Practicing Competitive and Recreational Gymnastics Sports. Science of Gymnastics, 3, 33-45.
  9. Donti, O., Theodorakou, K., Kambiotis, S., Donti A. (2011). Self-esteem, trait anxiety and parental educational level of children practicing non-competitive gymnastics sports. Science of Gymnastics, 3 (2), 25-37.
  10. Δόντη, Α., Δόντη, Ο., Καμπιώτης, Σ. (2010). Χορογραφική προετοιμασία αθλητριών ενόργανης γυμναστικής υψηλού επιπέδου. Αθλητική απόδοση και υγεία, 3, 39-55.