Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Γιαννάκη Σωτηρία

Γιαννάκη Σωτηρία

Γνωστικό αντικείμενο
Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής (Ιστορία Φυσικής Αγωγής) (ΦΕΚ: 301/3-12-2003)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές*
Τετάρτη 12:00-14:00
*Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων κατόπιν επικοινωνίας στο sgiannaki@phed.uoa.gr

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
-Πτυχιακή Εργασία

Κατ' επιλογή:
-Ιστορία Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων
 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ιστορία Αρχαίων & Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων – Αγωνιστική στην αρχαία Ελλάδα – Αθλητισμός & Τέχνη
Ολυμπιακή & Αθλητική Παιδεία – Θέματα ηθικής στον αθλητισμό


Σπουδές
Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1997
Διδακτορικό Δίπλωμα με ειδίκευση στην Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία): Συνεργαζόμενα ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ, ΔΠΘ, ΠΘ 2003

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Yiannakis, T., Yiannaki, S. (2009). Greek Language, the language of languages: the foundation of global athletic communication. Studies in Physical Culture and Tourism, Vol. 16, No. 1, pp. 9 – 17.
  2. Γιαννάκη Σ., Τσοπάνη Δ. (2009). Άθληση και Ορθοδοξία: η πορεία προς την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Αθλητική Ιστορία και Φιλοσοφία, τεύχος 4, σσ. 259-273. 
  3. Yiannaki, S., (2008). The competitive spirit in flora. Gerion (Revista de Historia Antigua), Vol. 26, num. 1, pp. 267 – 280. Universidad Complutense de Madrid.
  4. Yiannaki, S. (2006). Athletics and Violence in Greek Antiquity. In Universidad Pablo de Olavide, CESH, Consejo Superior de Deports, Instituto Andaluz del Deporte – Junta de Andalucia, Funacion El Monte (Eds.). SPORTANDVIOLENCE,pp. 266 – 271. Seville.
  5. Yiannaki, S., Yiannakis, T. (2003). Ancient coins as carriers of the classical Olympic and Athletic ideas. Studies in Physical Culture and Tourism, Vol. 10, No. 2, pp.37 – 48.
  6. Yiannakis, T., Yiannaki, S. (1998). The meaning of names in Greek antiquity, with special reference to Olympic Athletes. The International Journal of the History of Sport, Vol.15, No.3, pp. 103 – 114.