Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Γιωτοπούλου Άννα

Γιωτοπούλου-Ζαφειράκου Άννα

Γνωστικό αντικείμενο
Αγγλική Γλώσσα (ΦΕΚ: 116/04-08-1992)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη 12:00-14:00 στην αίθουσα Μουσικής

Μαθήματα
Επιλογής:
Αγγλική Γλώσσα Ι, Αγγλική Γλώσσα ΙΙ

Σπουδές
-ΜASTER OF ARTS (1982), Τμήμα Αγγλικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο της Αιόβας (M.A IN ENGLISH EDUCATION, THE UNIVERSITY OF IOWA, U.S.A)
-Πτυχίο (1978), Αγγλική Φιλολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών