Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Κατσίκας Χρήστος

Κατσίκας Χρήστος

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητική Ψυχολογία και Κλασικός Αθλητισμός  (ΦΕΚ: Γ΄1091/2017)

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
Δευτέρα 11-12 & Τετάρτη10-11
(Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας)

Μαθήματα
Υποχρεωτικά
-Εργαστήρια Κινητικής Συμπεριφοράς  
-Πρακτικά μαθήματα Κλασικού Αθλητισμού

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Προπονητική στους δρόμους ταχύτητας
-Ψυχολογικές δεξιότητες και απόδοση στον Κλασικό αθλητισμό

Σπουδές
-Πτυχίο ΤΕΦΑΑ Αθήνας
-Μεταπτυχιακό (Master of Science) στην Προπονητική από το Michigan State University-ΗΠΑ
-Διδακτορικό (Ph.D.) στην Αθλητική Ψυχολογία από το ΦΠΨ  ΕΚΠΑ.
-Δίπλωμα Εκπαιδευτή Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου – IAAF
-CECS LEVEL I LECTURER, Tallinn – Εσθονία.

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Α. Smirniotou, C. Katsikas, G. Paradisis, P. Argeitaki, E. Zacharogiannis, S. Tziortzis (2008) Strength – power parameters as predictors of sprinting performance. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 48 (4), 447-455.
  2. Katsikas, P. Argeitaki, and A. Smirniotou (2009) Performance strategies of Greek track and field athletes: Gender and level differences. Biology of Exercise, 5(1), 29-38.
  3. Katsikas, O. Donti, & M. Psychountaki. (2011). Psychometric properties of the Greek Version of the Test of Performance Strategies – competition scale (TOPS-CS). Journal of Human Kinetics 29, 133-139.
  4. Donti, O. & Katsikas C (2014). Factorial validity of the Test of Performance Strategies 2- Competition Scale (TOPS-2 CS) in Greek athletic population. Biology of Exercise 10(1), 13-22.