Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Κόσσυβα Ειρήνη

Κόσσυβα Ειρήνη

 Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητική Παιδαγωγική (ΦΕΚ: 1345/28-05-2014)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη 12.00 – 14.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Αθλητική Παιδαγωγική και Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Εργαστήρια)
-Διδακτική Φυσικής Αγωγής και Πρακτική Άσκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Εργαστήρια)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Φυσική Αγωγή και δια βίου άσκηση
-Φυσική δραστηριότητα και υγεία
-Κινητική ικανότητα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1991
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 2005

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Dania A., Kossyva I, Zounhia K. (2017). Effects of a Teaching Games for Understanding program on primary school students’ physical activity patterns. European Journal of Physical Education and Sport Science, 3(2), 81-94.
  2. Kossiva I., and Hatziharistos D. (2007). Physical Education in Greek High-Schools: Is Health-Related Fitness Promoted? Inquiries in Sport & Physical Education, 5 (3), 341-351.
  3. Zounhia K., Emmanuel K., Kossiva I., and Hatziharistos D. (2002). Perceived effectiveness of Greek secondary school teachers. European Journal of Physical Education, 7, 19-29.