Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Μάλλιου Βασιλική

Μάλλιου Βασιλική

Γνωστικό αντικείμενο
Φυσιολογία- Εργοφυσιολογία (ΦΕΚ: Γ΄1091/2017)

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
Τρίτη και Πέμπτη 9:00-10:00
Τετάρτη 13.00-14.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά
-Εργαστήρια Εργοφυσιολογίας
-Εργαστήρια Φυσιολογίας 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Έργο αναπνοής και αθλητική απόδοση
-Αθλητική απόδοση και καρδιαγγειακές αλλαγές
-Αντισφαίριση

Σπουδές
-Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας.
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, (M.Sc) με αντικείμενο σπουδών στην Εργοφυσιολογία The Pennsylvania State University, U.S.A.
-Διδακτορικό Δίπλωμα, Διδακτορικό στον τομέα της «Φυσιολογίας», The Pennsylvania State University, U.S.A.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Mallios, V.J. and Hodgson J.L. (1994). Imposed breathing pattern alters respiratory work during exercise.  European Journal of Applied Physiology, 69:262-267.
  2. Bagdoyan, H.A., Mallios V.J., Duckrow R.B., Mash D.C. (1994). Localization of muscarinic receptor subtypes in brain stem areas regulating sleep. Neuroreport 5:1631-163.
  3. 3.      Mallios, V.J., Lydic R., and Bagdoyan H.A.. (1995). Muscarinic receptor subtypes are differentially distributed across brain stem respiratory nuclei. Am. J. Physiol. 268:L941-L949.
  4. Malliou V.J., Malliou P., Gioftsidou A., Pafis G., Katsikas C., Beneka A., Tsiganos G., and Godolias G. (2008) Balance exercise program before or after a tennis training session? Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 21(2): 87-90
  5. Malliou V.J., Beneka A., Gioftsidou A., Malliou P., Kallistratos E., Pafis G., Katsikas C., Douvis S. (2010) Young tennis players and balance performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(2):389-393
  6. Tsetseli M., Malliou V.J, Zetou E., Michalopoulou M., Kambas A. (2010) The effect of a coordination training program on the development of tennis service technique. Biology of Exercise6 (1): 29-36
  7. Malliou, V., Malliou, P., Katsikas, Ch., Gioftsidou, (2012). A.,Balance Implications in Tennis Performance, Journal of Medicine and Science in Tennis, 17(2):64 - 67