Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Μελετάκος Παναγιώτης

Μελετάκος Παναγιώτης

Γνωστικό αντικείμενο
Χειροσφαίριση (ΦΕΚ: 557 τ. Γ’, 12/04/2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα: 13:00-15:00
Πέμπτη: 8:00-10:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Χειροσφαίρισης

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
Προχωρημένο επίπεδο χειροσφαίρισης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Ανάλυση αθλητικής απόδοσης στη χειροσφαίριση
-Αγωνιστική ισορροπία  πρωταθλημάτων
-Προπονητική χειροσφαίρισης

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής  και  Αθλητισμού: Ινστιτούτο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βουκουρεστίου (1990)
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό: Τ.Ε.Φ.Α.Α – Ε.Κ.Π.Α (2009)
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό : Τ.Ε.Φ.Α.Α – Ε.Κ.Π.Α (2015)

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Meletakos, P., Bayios, I. (2010). General trends in European men’s handball: a longitudinal study. International journal of Performance Analysis of Sport. 10 (3), 221-228
  2. Meletakos, P.,Vagenas, G., Bayios, I. (2011). A multivariate assessment offensive performance indicators in Men's Handball: Trends and differences in the World Championships. International  Journal of Performance Analysis of  Sport. 11 (2), 284-294
  3. Meletakos, P., Hatziharistos, D., Bayios, I., Psychountaki,Μ. (2013). Effect of athletic and coaching  experience on coaching efficacy in team sports. Gazzetta Medica Italiana Archivio per la Scienze Mediche, June, 172 (6), 457-464
  4. Meletakos P., Noutsos K., Manasis V., Bayios I. (2014). The mediating effect of competitive balance on the relation between foreign players and performance of the Greek National Basketball Team. Journal of Physical Education and Sport Management Vol. 5(7), pp. 72-80
  5. Μελετάκος, Π., Χατζηχαριστός, Δ., Μανασής, Β., Νούτσος Κ., Αποστολίδης, Ν., Μπάγιος, Ι. (2015).   Ανταγωνιστικότητα εθνικών πρωταθλημάτων χειροσφαίρισης μια διαχρονική μελέτη. Κινησιολογία, 1, 85-88.
  6. Μελετάκος, Π.,  Ψυχουντάκη, Μ., Μανασής, Β. (2015). Σχέση ψυχολογικών χαρακτηριστικών και φυσικής κατάστασης με την ακαδημαϊκή απόδοση. Μια πιλοτική μελέτη. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός – Υγεία,  30, σελ.40-55.
  7. Meletakos P., Hatziharistos, D., Apostolidis, N., Manasis V., Bayios I. (2016). Foreign    players   and competitive balance in basketball and handball championships. Sport Management Review. Vol. 19, Issue 4, August 2016, pg. 391-401
  8. Nikolaidis, P.T., Meletakos, P., Tasiopoulos, I., Kostoulas, I., Ganavias, P. (2016). Acute responses to 10x15 m repeated sprint ability exercise in adolescent athletes: the role of change of direction and sport specialization. Asian Journal of Sports Medicine. 6(4) doi: 10.5812/asjsm.30255
  9. Noutsos, K., Rousanoglou, E. Meletakos, P., Bayios, I., Boudolos, K. (2018). Performance indicators and competition ranking in women’s and men’s World Handball Championship 2017.Journal of Physical Education and Sport, 18 (3), 1761-1766


Πλήρες βιογραφικό

Προφίλ στο Google Scholar