Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Νικολαϊδου Μαρία-Ελισσάβετ

Νικολαϊδου Μαρία Ελισσάβετ

Γνωστικό αντικείμενο
Αθλητική Βιομηχανική (ΦΕΚ διορισμού: 954/30/11/2009 τ.Γ’ και μετατροπή αυτοδίκαια σε ΕΕΠ, ΦΕΚ 782/31-314τ.Β’ και 1454/5-614 τ.Β’)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.30 - 13.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 -14

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
- Νευρομηχανικές ιδιότητες του μυός
- Ανθρώπινη αλτική απόδοση: μηχανισμοί και παράμετροι απόδοσης
- Μυϊκές περιτονίες και απόκριση του μυοπεριτονιακού συστήματος σε άσκηση / φυσική δραστηριότητα

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1998
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αθλητική Βιομηχανική: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 2002
-Διδακτορικό Δίπλωμα Αθλητική Βιομηχανική: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 2009

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Nikolaidou ME, Marzilger R, Bohm S, Mersmann F, Arampatzis A. (2017). Operating length and velocity of human M. vastus lateralis fascicles during vertical jumping. Royal Society Open Science. 4: 170185. dx.doi.org/10.1098/rsos.170185.
  2. Nikolaidou ME, Banke IJ, Laios T, Petsogiannis K, Mourikis A. (2014). Synthetic augmented suture anchor reconstruction for a complete traumatic distal triceps tendon rupture in a male professional bodybuilder with postoperative biomechanical assessment. Case Reports in Orthopaedics. Το άρθρο έχει δημοσιευτεί σε ηλεκτρονική μορφή: doi: 10.1155/2014/962930.
  3. Zapartidis I., Nikolaidou M.E., Vareltzis I., Kororos P. (2011). Sex differences in the motor abilities of young male and female handball players. Biology of Sport, 28(3), 3-8.
  4. Bergeles, N. and Nikolaidou, M.E. (2011). Setter’s performance and attack tempo as determinants of attack efficacy in Olympic-level male volleyball teams. International Journal of Performance Analysis of Sport, 11, 535-544.
  5. Bergeles, N., Barzouka, K. and Nikolaidou, M.E. (2009). Performance of male and female setters and attackers on Olympic-level volleyball teams. International Journal of Performance Analysis of Sport, 9(1), 141-148.
  6. K. Barzouka, M.E. Nikolaidou, Gr. Malousaris & N. Bergeles (2006). Performance Excellence of Male Setters and Attackers in Complex I and II on Volleyball Teams in the 2004 Olympic Games. International Journal of Volleyball Research, 9 (1), 19-24.
  7. M.E. Nikolaidou & K.D. Boudolos (2006). A footprint-based approach for the rational classification of foot types in young schoolchildren. The Foot, 16, 82–90.
  8. M.E. Nikolaidou, E.N. Rousanoglou, I.A. Bayios & K.D. Boudolos (2006). Athletic specialization of young males and relationships of elbow extensor and flexor muscular strength. Isokinetics and Exercise Science, 14, 1–9.
  9. E. Rousanoglou, M.E. Nikolaidou & K. Boudolos (2006). Discrimination of young women athletes and nonathletes based on anthropometric jumping and muscular strength measures. Perceptual and Motor Skills, 102(3), 881-895.