Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Νικολόπουλος Αλέξανδρος

Νικολόπουλος Αλέξανδρος

Γνωστικό αντικείμενο
Κολύμβηση

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα & Τρίτη 11:00 - 12:00

Μαθήματα
 Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική της Κολύμβησης

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Προπονητική εξάσκηση κολύμβησης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Προπονητική της Κολύμβησης
-Διδακτική της κολύμβησης
-Κινητική συμπεριφορά

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα: Κολύμβηση): ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 1994
-Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κολύμβηση-ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 2005

 Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Μουρτάκος Σ., Νικολόπουλος Α., Κάβουρας Σ., Ναυπακτίτου Δ., Τέντα Ρ., Σουλτανάκη Ε. (2011). Ο ρόλος του Φύλου στις Προπονητικές Προσαρμογές στην Κολύμβηση. 1ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης « Έρευνα και Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη», Αθήνα (p. 104-105)
  2. Νικολόπουλος Α., Σκορδίλης Ε., & Χαιροπούλου Χ. (2008). Η επίδραση παρεμβατικών προγραμμάτων στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αθλητική Ψυχολογία, 19, 48-60.
  3. Νικολόπουλος Α., Σκορδίλης Ε., & Χαιροπούλου Χ. (2008). Η επίδραση προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης στις λεπτές κινητικές δεξιότητες μαθητών– τριών πρώτης σχολικής ηλικίας. Οργάνωση του Αθλητισμού, 6(1), 69-76.
  4. Spanaki, I., Nikolopoulos, A., Skordilis, E., & Koutsouki, D.  (2008). Motor and Graphomotor Performance of Students Aging from 5 to 10 Years Old. European Psychomotricity Journal, 1(2), 38-45.