Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Σουγλής Αθανάσιος

Σουγλής Αθανάσιος

Γνωστικό Αντικείμενο
Προπονησιολογία της Ποδοσφαίρισης
(ΦΕΚ: 1091/τ.Γ΄/3-11-2017)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 12.00-14.00
Τρίτη 10.00-12.00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Ποδοσφαίρισης

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Τεχνική Ανάλυση Ποδοσφαίρισης
-Προπονητική Ποδοσφαίρισης
-Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρισης
-Καθοδηγούμενη Μελέτη Ποδοσφαίρισης
-Ομαδική Τακτική Ποδοσφαίρισης
-Προπονητική Εξάσκηση Ποδοσφαίρισης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
-Προπονησιολογία της Ποδοσφαίρισης
-Αξιολόγηση Βιοχημικών Αποκρίσεων της Ποδοσφαίρισης
-Τεχνική και Τακτική Απόδοση στην Ποδοσφαίριση

Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ποδοσφαίριση: ΤΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ, 2002
-Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) από το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας: Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ, 2010

Ενδεικτικέςδημοσιεύσεις

  1. Souglis AG, Papapanagiotou A, Bogdanis GC, Travlos AK, Apostolidis NG, Geladas ND. (2015). Comparison of inflammatory responses to a soccer match between elite male and female players. Journal of  Strength and Condition Research. 29(5):1227-33
  2.  Souglis A., Bogdanis G.C., GiannopoulouI., Papadopoulos Ch. and Apostolidis N. (2015). Comparison of Inflammatory Responses and Muscle Damage Indices Following a Soccer, Basketball, Volleyball and Handball Game at an Elite Competitive Level. Research in Sports Medicine. 23(1):59-72
  3. Apostolidis N, Bogdanis C. G, Kostopoulos N, Souglis A, Papadopoulos Ch. (2014). Changes in the lipid profile of elite basketball and soccer players after a match. Research in Sports Medicine. 22 (1):100-10.
  4. Papadopoulos C, Theodosiou K, Bogdanis GC, Gkantiraga E, Gissis I, Sambanis M, Souglis A, Sotiropoulos A. (2014). Multiarticular isokinetic high-load eccentric training induces large increases in eccentric and concentric strength and jumping performance. Journal of Strength and Condition Research  28(9):2680-8
  5. Souglis A., Chryssanthopoulos C., Travlos A. K., Zorzou A., Gissis I., Papadopoulos C, and SotiropoulosA. (2013). The effect of high vs. low carbohydrate diets on distances covered in soccer. Journal of Strength and Condition Research27 (8):2235-47.
  6. Bogdanis C. G., Papaspyrou A., Souglis A., Theos A., Sotiropoulos A., Maridaki M. (2011). Effects of two different half-squat training programs on fatigue during repeated cycling sprints in soccer players. Journal of Strength & Conditioning Research. 25(7):1849-1856.
  7. Papapanagiotou A., Gissis, C., Papadopoulos, A., Souglis A., Bogdanis GC, GiososI., Sotiropoulos A. (2011). PostmatcheffectsonHomocynteineand 8-iso- PGF2alevelsinsoccerandhockeyplayers. Research in Sports Medicine. 19(2):118-28
  8. Nassis, G. P, Geladas  N. D, Soldatos Y., Sotiropoulos A., Bekris V., Souglis A. (2010). Relationship Between the 20-m Multistage Shuttle Run Test and 2 Soccer-Specific Field Tests for the Assessment of Aerobic Fitness in Adult Semi-professional Soccer Players. Journal of Strength & Conditioning Research, 24(10):2693-2697.
  9. A. Sotiropoulos., A. K. Travlos., I. Gissis., A. Souglis and Apostolos Grezios (2009). The effect of a four-week training regime on body fat and aerobic capacity of professional soccer players during the transition period. Journal of Strength and Condition  Research 23(6): 1697-1703
  10.  Grezios A. K., Gissis I.Th., Sotiropoulos A. A., Nikolaidisand D.V., Souglis A. G. (2006). Muscle – contraction properties in overarm throwing movements. Journal of Strength and Condition Research. 20 (1):117-123.