Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΠ » Χαρίτου Σοφία

Χαρίτου Σοφία

Γνωστικό αντικείμενο
Μεθοδολογία Έρευνας  στη Φυσική Αγωγή

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Δευτέρα 12.00- 13.00
Τετάρτη 10.00- 12.00
Οι ώρες γραφείου πραγματοποιούνται στο χώρο του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών

Μαθήματα (Συνδιδασκαλία)
Υποχρεωτικά:
-Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας (Εργαστήρια)

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Αναπτυξιακές Διαταραχές- Πρακτική Άσκηση Ι
-Κινητικές Αναπηρίες και Αισθητηριακές Διαταραχές- Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Επιλογής:
-Εισαγωγή στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή
-Ειδικά Θέματα στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή
-Ανάπτυξη και Κινητική Εξέλιξη

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Γνωστική και κινητική ανάπτυξη στις αναπτυξιακές ηλικίες.
-Ανίχνευση κινητικών διαταραχών σε βρέφη.
-Αναπτυξιακές διαταραχές (νοητικές αναπηρίες, διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού, σύνδρομο υπερκινητικότητας και διάσπασης προσοχής, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες)- Προγράμματα κινητικής παρέμβασης.

Σπουδές
-Πτυχίο Νηπιαγωγού: ΠΤΝ- ΕΚΠΑ, 1993
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή: ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, 1997
-Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό: ΤΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ, 2008

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Skordilis, E.K., Gavriilidis, A., Charitou, S., & Asonitou, K. (2003). Comparison of sport achievement orientation of male professional, amateur, and wheelchair basketball athletes. Perceptual and Motor Skills, 97, 483-490.
  2. Χαρίτου, Σ., Σιμιτσοπούλου, Α., Κοντογιάννη, Β., Σκορδίλης, Ε., Κουτσούκη, Δ. (2007). Εφαρμογή της κλίμακας Alberta Infant Motor Scale στην Ελλάδα: Μία προκαταρτκτική μελέτη. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό, 5(2), 273- 282.
  3. Asonitou, K., Koutsouki, D. & Charitou, S. (2010). Motor skills and cognitive abilities as a precursor of academic performance in children with and without DDCD. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1702- 1707.
  4. Charitou, S., Asonitou, K. & Koutsouki, D. (2010). Prediction of infant’s motor development. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 456- 461.
  5. Asonitou, K., Koutsouki, D. & Charitou, S. (2010). Motor skills and cognitive abilities as a precursor of academic performance in children with and without DDCD. Research in Developmental Disabilities, 33, 996- 1005.