Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΤΕΠ

 

Γάτου Γεωργία

Βαθμίδα: ΕΤΕΠ, ΠΕ
Τηλέφωνο/φαξ:  210 727 6035
Γραφείο: Κτήριο Γραμματείας
E-mail: ggatou@uoa.gr