Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Σύλλογος Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού

Σύλλογος Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού

Ο Σύλλογος Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του ΤΕΦΑΑ Αθηνών ιδρύθηκε το 1995 και έχει ως κύριο σκοπό του τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και εν γένει συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Συλλόγου μπορείτε να βρείτε στο κατασταστικό του.

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:
Μπουντόλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
Αυθίνος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
Μπάγιος Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας
Καραμπάτσος Γεώργιος, Ταμίας
Κουτσούμπα Μαρία, Μέλος
Μπαρζούκα Καρολίνα, Μέλος
Βενετσάνου Φωτεινή, Μέλος

Ανακοινώσεις Συλλόγου