Αρχική σελίδα » Εισαγωγή θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν τη Φυσική Αγωγή στο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων

Εισαγωγή θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν τη ΦΑ στο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων

Πρόταση των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  • Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η πρόσφατη εξαγγελία της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως σχετικά με την εισαγωγή της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) στο Νηπιαγωγείο αποτελεί ένα αυτονόητο βήμα προς την κατεύθυνση εμπλουτισμού του Προγράμματος Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Η πρόθεση της Υπουργού συνάδει με πλήθος επιστημονικών ερευνών διεθνώς που επισημαίνουν τη σημαντικότητα της προσχολικής ηλικίας για την κινητική ανάπτυξη και την υιοθέτηση συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία, όπως η φυσική δραστηριότητα, και παράλληλα αναδεικνύουν την εξέχουσα θέση της κίνησης για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων.

Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η κίνηση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στην καθημερινότητα των παιδιών, γεγονός που επιφέρει πολλαπλά προβλήματα στη σωματική και ψυχική υγεία τους, στη σύγχρονη κοινωνία είναι επιτακτική η ανάγκη το σχολείο να λειτουργήσει διορθωτικά και να δώσει στα παιδιά κατάλληλα αναπτυξιακά ερεθίσματα για την ενίσχυση της φυσικής τους δραστηριότητας και τη βέλτιστη κινητική τους ανάπτυξη.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ένταξη εκπαιδευτικών ΦΑ στο Νηπιαγωγείο είναι καθοριστική, καθώς η εξειδικευμένη γνώση της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και της Ειδικής Διδακτικής της, τους καθιστά ως τους μόνους παιδαγωγούς που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την κίνηση ως μέσο ολόπλευρης αγωγής και εκπαίδευσης.

Τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της χώρας, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της κίνησης για τα μικρά παιδιά, έχουν αναβαθμίσει τα προγράμματα των προπτυχιακών σπουδών τους, προσφέροντας ένα πλήρως ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών με παιδαγωγική επάρκεια και απόλυτη συμμόρφωση με τις αρχές της συμπερίληψης, της ένταξης, της διαθεματικότητας και της εξατομίκευσης, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην προσχολική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοί μας, διαχρονικά έρχονται σε επαφή με παιδιά προσχολικής ηλικίας, στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών που αφορά εξωσχολικά προγράμματα για μικρά παιδιά (ΕΠΕΑΚ, ΕΣΠΑ, πρακτική άσκηση ειδικοτήτων, προγράμματα παιδικών σταθμών Δήμων) υιοθετώντας παιδοκεντρικές προσεγγίσεις που συμβαδίζουν με τις ανάγκες των μικρών παιδιών για κίνηση, παιχνίδι, εξερεύνηση και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους, ενισχύονας ολιστικά την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην ευαίσθητη νηπιακή ηλικία.

Από τα παραπάνω δεδομένα, είναι προφανές ότι το αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να διδάσκεται στο Νηπιαγωγείο από εκπαιδευτικούς ΦΑ στη βάση παιδαγωγικών μοντέλων και μεθόδων που επενδύουν ολιστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων-ικανοτήτων, στη συναισθηματική ολοκλήρωση και την κοινωνική ενδυνάμωση των μικρών μαθητών/τριων.

Ως επιστήμονες και καταρτισμένοι παιδαγωγοί της κίνησης υποστηρίζουμε τη διεθνώς κατοχυρωμένη και επιστημονικά βάσιμη εισαγωγή της Φυσικής Αγωγής στο περιβάλλον του Νηπιαγωγείου, ως ισότιμου αντικειμένου.

Κατά συνέπεια, ζητάμε:

  • να εφαρμοστεί η εν λόγω εξαγγελία της Υπουργού Παιδείας
  • να δημιουργηθούν επιστημονικές ομάδες αποτελούμενες από μέλη ΔΕΠ των ΤΕΦΑΑ της χώρας για την υλοποίηση της πρότασης της Υπουργού σε επίπεδο σχεδιασμού περιεχομένου αναλυτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών εξειδικευμένων σεμιναρίων για το νηπιαγωγείο.