Αρχική σελίδα » Erasmus-CIVIS » Erasmus

ΕRASMUS για πρακτική άσκηση

Πρόγραμμα Erasmus για Σπουδές

Το πρόγραμμα Erasmus+/Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με σκοπό να  φοιτήσουν για ένα διάστημα σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τα οποία κατέχουν τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό. 

Η κινητικότητα μεταξύ των Iδρυμάτων Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ πραγματοποιείται μέσω των διμερών συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.

 

Ποια είναι τα οφέλη των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα;

 

Τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus είναι πολλά και ποικίλα, καθως οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία:

  • Να σπουδάσουν για ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, γεγονός που τους βοηθά να αποκτήσουν μια ευρωπαϊκή διάσταση των σπουδών τους.
  • Να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής.
  • Να γνωρίσουν τον πολιτισμό και το εκπαιδευτικό σύστημα μιας άλλης χώρας.
  • Να εξελιχθούν και να ωριμάσουν ως προσωπικότητες, διερύνοντας τους ορίζοντές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του Erasmus πατήστε ΕΔΩ.

Πρόγραμμα Erasmus για Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με σκοπό να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δηλαδή, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας) και στις πέντε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.