Αρχική σελίδα » Erasmus-CIVIS » Erasmus » ΙNTERACTIVE LIVING FOR MENTAL HEALTH

ΙNTERACTIVE LIVING FOR MENTAL HEALTH (InALMH)

   
     
Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)  συμμετέχει στο έργο «ΙNTERACTIVE LIVING FOR MENTAL HEALTH (InALMH)” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ Sport. Το έργο περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ρόλο της άσκησης στην προαγωγή της Ψυχικής υγείας. Ειδικότερα, οι δράσεις αφορούν στη σύσταση ενός Πλαισίου ευρωπαϊκής Πολιτικής με κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων, τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για τη διάχυση έγκυρων και επικαιροποιημένων πληροφοριών και τη διοργάνωση ενός Συνεδρίου με θεματολογία σχετική με τη σύνδεση της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού με την ψυχική υγεία. Την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου InALMH φέρει μία ομάδα 12 εταίρων από 8 Ευρωπαϊκές χώρες με συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, διακεκριμένων οργανισμών και δικτύων Ψυχικής Υγείας.    

 

  • Δείτε ΕΔΩ ένα σύντομο βίντεο με την παρουσίαση του προγράμματος