Αρχική σελίδα » Erasmus-CIVIS » Erasmus » MENS Project

MENS Project

Η ΣΕΦΑΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ MENTAL EUROPEAN NETWORK of SPORT EVENTS (MENS)(http://mensproject.eu).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά δράσεων με στόχο τη σύνδεση της Φυσικής Άσκησης και Αθλητισμού με την Ψυχική Υγεία με μια προσέγγιση που δημιουργεί ένα νέο ολοκληρωμένο και καινοτόμο επιστημονικό αλλά και λειτουργικό πλαίσιο. Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει οργανωθεί ένα εταιρικό σχήμα που περιλαμβάνει 17 εταίρους από 12 Ευρωπαϊκές χώρες με συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σημαντικών οργανισμών και δικτύων Ψυχικής Υγείας με ιδιαίτερη τη παρουσία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ / ΕΚΠΑ) από πλευράς της χώρας μας.