Αρχική σελίδα » Erasmus » Συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Χώρα

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Κωδ. Συνεργ. Παν/μιων

Υπεύθυνος Καθηγητής

Αριθμός Φοιτητών

Σύνολο Μηνών

Ιταλία

Università degli Studi di ROMA "Foro Italico

I ROMA 05

ΚΟΣΚΟΛΟΥ

4

30

Ισπανία

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

E LAS PAL 01

ΚΟΣΚΟΛΟΥ

2

18

Ισπανία

Universidad de Almeria

E ALMERIA 01

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

2

12

Γερμανία

Humbolt-Universitat zu Berlin

D BERLIN 13

ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

2

12

Γερμανία

Universitat Osnabruck

DOSNABRU 01

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

2

12

Πορτογαλία

Universiadade do Porto

P PORTO 02

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

2

12

Κύπρος

European University of Cyprus

CY NICOSIA 24

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

4

32

Λιθουανία

Lithuanian Sports University

LT KAUNAS 04

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

2

10

Λιθουανία

Klaipeda University

LT KLAIPED 01

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

2

12

Πολωνία

The Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw

PL WARSZAW 12

ΔΑΝΙΑ

2

10

Ρουμανία

University of Pitesti

RO PITESTI 01

ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ

2

12

Ρουμανία

University Babes-Bolyai Cluj-Napoca

RO CLUJNAP 01

ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ

2

10

Γαλλία

Universite de Bourgogne-Dijon

F DIJON 01

ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ

3

18

Γαλλία

Universite d' Aix Marseille

F MARSEIL 84

ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ

3

18

Κύπρος

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

CY NICOSIA 14

ΤΕΡΖΗΣ

 2  10

 

  • Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια πατήστε ΕΔΩ