Αρχική σελίδα » Έρευνα

Έρευνα

Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού υπό την ευθύνη των μελών ΔΕΠ και του υπόλοιπου επιστημονικού προσωπικού της οφείλουν να ακολουθούν: