Αρχική σελίδα » Έρευνα » Επιτροπή Έρευνας της Σχολής

Επιτροπή Έρευνας Σχολής

Η Επιτροπή Έρευνας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει σκοπό τον συντονισμό και τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο της ελεύθερης πνευματικής και ερευνητικής δράσης των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής.

Η θητεία της είναι τριετής και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Κ. Μπουντόλο, Καθηγητή, (ως συντονιστή)
Γ. Βαγενά, Καθηγητής, μέλος
Γ. Τερζή, Αναπλ. Καθηγητή, μέλος
Α. Τουμπέκη, Επικ. Καθηγητή, μέλος
Γ. Μπογδάνη, Επίκουρο Καθηγητή, μέλος

Λειτουργία Επιτροπής Έρευνας