Αρχική σελίδα » Έρευνα » Εργαστήρια

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια του τμήματος χρησιμοποιούνται για τις εργαστηριακές ασκήσεις των προπτυχιακών φοιτητών, τη διεξαγωγή ερευνών στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Επίσης παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα.