Αρχική σελίδα » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης

 

Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης

 

Ίδρυση

 Το Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης ανήκει στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ, ΦΕΚ 2081/τ.Β’/7-6-2018). Προέρχεται από τη συγχώνευση των Εργαστηρίων «Κλασικού Αθλητισμού», «Υγρού Στίβου», «Αθλοπαιδιών» και «Γυμναστικής και Χορού» τα οποία ιδρύθηκαν με το Π.Δ. 9/20-1-2003, (ΦΕΚ 6/τ.Α'/20-1-2003) και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Κλασικού Αθλητισμού, Υγρού Στίβου, Αθλοπαιδιών, Γυμναστικής και Χορού, Προπονητικής και Μυϊκής Ενδυνάμωσης.

Έργο

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που προβλέπονται από το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών στη ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ τα οποία αποτελούν μέρος ή σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του άρθρου. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι επίσης η παραγωγή ερευνητικού έργου είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλες μονάδες της Σχολής, ή με άλλες Πανεπιστημιακές μονάδες και Ερευνητικά Ιδρύματα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν συνάφεια με τα γνωστικά του αντικείμενα καθώς και η κοινωνική προσφορά, με όποιο δόκιμο τρόπο αυτή είναι εφικτή.

Tο Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης (Sports Performance Laboratory) έχει ως αποστολή:

  • Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άλλων Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
  • Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο.
  • Τη συνεργασία με κάθε μορφής κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
  • Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Την αξιολόγηση της απόδοσης ασκούμενων και αθλητών, όλων των ηλικιών και επιπέδων φυσικής δραστηριότητας και ικανότητας.
  • Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση ερευνητικών δεδομένων.
  • Την ανάληψη συμβουλευτικών έργων και μελετών με σκοπό την υποβοήθηση δημόσιων και ιδιωτικών αθλητικών φορέων και ομοσπονδιών, καθώς και την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
  • Την έκδοση περιοδικών.
  • Την εκπόνηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Προσωπικό

Το Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης στελεχώνεται από τα μέλη ΔΕΠ Τερζής Γεράσιμος (διευθυντής, ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ αρ.33/29-1-2019), Αποστολίδης Νικόλαος, Αγγελονίδης Ιωάννης, Βεληγκέκας Παναγιώτης, Μπολάτογλου Θεόδωρος, Παραδείσης Γιώργος, Σμυρνιώτου Αθανασία, Σουλτανάκη Ελένη, Τσολάκης Χαρίλαος, Χαιροπούλου Χρυσούλα, Τουμπέκης Ανάργυρος, Αργειτάκη Πολυξένη, Γιοβάνης Βασίλειος, Δόντη Ολύβια, Ζαχαρόγιαννης Ηλίας, Θεοδώρου Απόστολος, Καραμπάτσος Γεώργιος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μπογδάνης Γρηγόρης, Ντάλλας Γιώργος, Γρίβας Νικόλαος, Μητροτάσιος, Μιχαήλ, και από τα μέλη ΕΕΠ Αρμένης Ηλίας, Αραχωβίτης Γεώργιος, Αγρότου Στέλλα, Μπεκρής Ευάγγελος, Σουγλής Αθανάσιος (αποφάσεις Κοσμητείας ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, 24/9/2018).

Εξοπλισμός

Στην υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνονται όργανα μέτρησης των βιολογικών συστημάτων του οργανισμού, των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, της σωματικής ικανότητας (μυϊκή δύναμη, μυϊκή αντοχή, μυϊκή ισχύς, καρδιοαναπνευστική αντοχή, ταχύτητα, κινητικότητα αρθρώσεων, σύσταση σώματος, αρχιτεκτονική των μυών), έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα οποία είναι καταγεγραμμένα στα βιβλία των κτηματολογίων των εργαστηρίων από τα οποία έχει προκύψει η συγχώνευση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθνικής Αντίστασης 41, 17237, Δάφνη.

Τηλ.: 2107276092, e-mail: spl[at]phed.uoa[dot]gr