Αρχική σελίδα » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Αθλητικής Βιομηχανικής


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ


Ίδρυση και Επανίδρυση Εργαστηρίου

Π.Δ 9/14-1-2003, ΦΕΚ 6 τ. Α’ ίδρυση

Υ.Ο.Δ.Δ αρ. φυλ. 33, 29-1-2019 αρ. πρυτ. Πράξης 1140

 Προσωπικό / Μέλη

  • Μπουντόλος Κ. Καθηγητής, Διευθυντής 29/1/2019 έως 28/1/2022
  • Μπάγιος Ι, Καθηγητής
  • Ρουσάνογλου Ε, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • Μπαρζούκα Κ, Επίκ. Καθηγήτρια
  • Νούτσος Κ. Επίκ. Καθηγητής
  • Γιαννακόπουλος Χ. Επικ. Καθηγητής
  • Νικολαϊδου Μ-Ε, Ε.Ε.Π.

 Έργο

- Διδασκαλία (μαθήματα ευθύνης των μελών) σε ΠΠΣ & ΠΜΣ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Αθλητική Βιομηχανική, Κινησιολογία, Εργονομία, Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιομηχανική, Καθοδηγούμενη πρακτική εξάσκηση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών – Βιολογία της Άσκησης
-Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική,  Κινησιολογία,
-Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική,  Κινησιολογία,
-Ειδικά θέματα Αθλητικής Βιομηχανικής, Κινησιολογίας, Εργονομίας,
-Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής, Κινησιολογίας και
-Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής, Κινησιολογίας & Εργονομίας
-Μέθοδοι αξιολόγησης στην αθλητική προπόνηση

- Έρευνα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Μελών
-Βιο-Μηχανική και Κινησιολογική ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης
-Απόδοση του ανθρώπινου κινητικού μηχανισμού.
-Αξιολόγηση και βελτίωση αθλητικής τεχνικής
-Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, σύσταση σώματος και σωματότυπος
-Βιομηχανική ανάλυση αθλητικών κινήσεων
-Μουσικός Ρυθμός –Ασκησιακή απόδοση- Κινητική Επανεκπαίδευση
-Αθλητική τεχνική – Νευρομυϊκή λειτουργία
-Κινητικός έλεγχος - Διατάραξη στατικής/δυναμικής ισορροπίας
-Κινητική μάθηση
-Αγωνιστική απόδοση
-Παράγοντες που επιδρούν στην εξέλιξη των αθλητών της πετοσφαίρισης
-Σωματομετρήσεις και σωματική σύσταση αθλητών
-Χειροσφαίριση, προπονητική και επιλογή ταλέντων
-Διατροφή αθλητών
-Αθλητικές κακώσεις γόνατος και ώμου
-Μορφολογία, λειτουργικότητα και απόδοση
-Μέθοδοι βελτίωσης αθλητικής επίδοσης και πρόληψης τραυματισμών
- Νευρομηχανικές ιδιότητες του μυός
- Ανθρώπινη αλτική απόδοση: μηχανισμοί και παράμετροι απόδοσης
- Μυϊκές περιτονίες και απόκριση του μυοπεριτονιακού συστήματος σε άσκηση / φυσική δραστηριότητα

Άλλες δράσεις
Συνεργασίες

Εξοπλισμός

Επιστημονικές συσκευές / λογισμικά
1) Δύο (2) κάμερες υψηλής συχνότητας λήψης των εικόνων (έως 1000 fps) και λογισμικό 2δ και 3δ ανάλυσης.
2) Δύο (2) ηλεκτρονικά δυναμοδαπάπεδα (force plates) και λογισμικά συλλογής και 3δ ανάλυσης, (το ένα (1) φορητό).
3) Σύστημα (6) αδρανειακών αισθητήρων για την καταγραφή και ανάλυση της επιτάχυνσης και των γωνιακών μεταβολών στο χώρο, και λογισμικό 3δ ανάλυσης,
4) Έναν (1) αδρανειακό αισθητήρα και λογισμικό επικοινωνίας και καταγραφής - ανάλυσης.
5) Σύστημα τεσσάρων (4) αισθητήρων επιφανειακής δονησιογραφίας μυών, πλατφόρμας συλλογής και λογισμικό ανάλυσης βιολογικών δεδομένων.
6) Ένα (1) ισοκινητικό δυναμόμετρο με εξαρτήματα για αξιολόγηση μυϊκών ομάδων και σύνδεση με πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.
7) Ένα (1) σετ ανθρωπομετρίας και βοηθητικές κατασκευές σωματομετρίας.
8) Σύστημα χρονομέτρησης
9) Δυναμογραφικό σύστημα (strain gages ) (4 τεμ).
10) Βιντεοκάμερες (εκτός λειτουργίας) και σε μη χρήση ένας (1) προβολέας φίλμ και ένας (1) αναλυτής 2δ (digitizer).

Βιβλιοθήκη (Επιστημονικά περιοδικά - Τίτλοι βιβλίων)
- Journal of Biomechanics
- Clinical Biomechanics
- Human Movement Science
- Sports Biomechanics
- Electromyography and Kinesiology
- Applied Ergonomics
- Gait and Posture

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθυντής Καθηγητής Κων/νος Μπουντόλος, cbountol[at]phed.uoa[dot]gr

Τηλέφωνο: +30 210 727 6079 &       210 727 6127 (εργαστήριο)