Αρχική σελίδα » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας

 

Εργαστήριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας


Ίδρυση

Το Εργαστήριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 9/20-1-2003, (ΦΕΚ 6/τ.Α'/20-1-2003) και υπάγεται στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ομώνυμης Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προσωπικό

Το Εργαστήριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας διευθύνεται από το μέλος ΔΕΠ Δημήτριο Μανδαλίδη του Γεωργίου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ομώνυμης Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για θητεία τριών (3) ετών (ΦΕΚ 33/τ.ΥΟΔΔ/29-1-2019). Στο εργαστήριο έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ, οι προπτυχιακοί, οι μεταπτυχιακοί καθώς και οι διδακτορικοί φοιτητές.

Έργο

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του οικείου Τμήματος, το Εργαστήριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας καλύπτει θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του, όπως:

 • της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (ΑΒ-301Υπ, υποχρεωτικό μάθημα του δευτέρου έτους σπουδών),
 • της Αξιολόγησης & Αποκατάστασης Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών (ΑΒ-410ΕΥ, υποχρεωτικό μάθημα της Ειδίκευσης “Ευρωστία & Υγεία”),
 • της Θεραπευτικής Άσκησης σε Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΑΒ-419ΕΥ, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα της Ειδίκευσης “Ευρωστία & Υγεία”.

Το εν λόγω Εργαστήριο καλύπτει επίσης και θέματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ειδίκευσης “Αθλητιατρική – Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση” του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιολογία της Άσκησης” όπως:

 • Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία (υποχρεωτικό μάθημα της προαναφερθείσας κατεύθυνσης),
 • Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα),
 • Ειδικά θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα),
 • Σεμινάρια Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα),
 • Καθοδηγούμενη μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα).

Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Αθλητικής Φυσικοθεραπείας συγκαταλέγονται επίσης:

 • η οργάνωση, ο συντονισμός, η συμμετοχή και η υποστήριξη πλήθους ερευνών, οι οποίες εκπονούνται στα πλαίσια των ερευνητικών αναγκών του προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος,.
 • η συνεργασία με κάθε μορφής κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου,
 • η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και η συμμετοχή στη οργάνωση συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων,
 • η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων,
 • η παροχή κλινικής υποστήριξης σε άτομα, κυρίως φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, τα οποία έχουν υποστεί τραυματισμό ή επιθυμούν να τον προλάβουν,
 • η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πτυχιούχους επιστήμονες της άσκησης και της υγείας,
 • η επικοινωνία με οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

Εξοπλισμός

Το Εργαστηρίο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας διαθέτει: γραφείο διεύθυνσης, γραμματεία με χώρο αναμονής και χώρους που διατίθενται για κλινικό και ερευνητικό έργο. Διαθέτει εξοπλισμό: (i) γραφείου (έπιπλα γραφείου και χώρο αναμονής, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές), (ii) παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας (τράπεζες θεραπείας, φυσικά μέσα, δινόλουτρο) και (iii) αξιολόγησης:

 • των σωματομετρικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου (ζυγός, αναστημόμετρο, δερματοπτυχόμετρο),
 • του εύρους τροχιάς των κινήσεων της σπονδυλικής στήλης και των άκρων (γωνιόμετρο, αναλογικό και ψηφιακό κλισιόμετρο),
 • της λειτουργικής ικανότητας των μυών (χειροδυναμόμετρο, σύστημα καταγραφής ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας των μυών),
 • της αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρόμετρο),
 • της ισορροπίας του σώματος (σύστημα μέτρησης με αδρανειακό αισθητήρα).

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Ισμήνης 8 (έναντι των κεντρικών εγκαταστάσεων της Σχολής), 17237, Δάφνη.

Τηλ.: 2109702485, e-mail: dmndldis@phed.uoa.gr