Αρχική σελίδα » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Ίδρυση Εργαστηρίου

Tο Eργαστήριο Aθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) λειτουργεί από το 1990 και ανήκει διοικητικά στον Tομέα Θεωρητικών Eπιστημών του Tμήματος Eπιστήμης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισμού του Πανεπιστημίου Aθηνών. Bρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτιρίου των εγκαταστάσεων του Tμήματος Eπιστήμης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισμού στη Δάφνη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 100 m². To 2003 έγινε η επίσημη ίδρυση του Εργαστηρίου Aθλητικής Παιδαγωγικής - Διδακτικής Φυσικής Aγωγής με το υπ.αριθμ. 9 Π. Δ., άρθρο 1, ΦΕΚ 6/20-01-2003.

Έργο

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η βέλτιστη παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, καθώς και η παραγωγή νέας γνώσης στον τομέα της Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής της Φ.Α. Παράλληλα, σκοπός του Εργαστηρίου είναι η επίβλεψη της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών/τριων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, το Εργαστήριο συνεργάζεται σε μόνιμη βάση τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αττικής (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής) (70 δημοτικά σχολεία και 70 γυμνάσια αντίστοιχα). Προτεραιότητα του Εργαστηρίου αποτελεί η συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς Ελλάδος και εξωτερικού, που έχουν συναφείς στόχους.

Προσωπικό

 • Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης, Καθηγητής (διευθυντής  ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ αρ.33/29-1-2019)
 • Φωτεινή Βενετσάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ασπασία Δανιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Ειρήνη Κόσσυβα,  Μέλος Ε.ΔΙ.Π

Διδασκαλία

Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης
ΠΠΣ: Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας
ΠΜΣ: Ερευνητική Μεθοδολογία Ι, Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ

Φωτεινή Βενετσάνου
ΠΠΣ: Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής (συνδιδασκαλία), Διδακτική Δημιουργικής Κίνησης, Φυσική Δραστηριότητα και Ανάπτυξη στην Προσχολική Ηλικία
ΠΜΣ: Ειδικά Θέματα Γυμναστικής και Χορού.

Ασπασία Δανιά
ΠΠΣ: Αθλητική Παιδαγωγική και Πρακτική άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,   Διδακτική Φυσικής Αγωγής και Πρακτική άσκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
ΠΜΣ: Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής, Ειδικά Θέματα Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φ.Α., Καθοδηγούμενη Μελέτη Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φ.Α.

Ειρήνη Κόσσυβα
ΠΠΣ: Αθλητική Παιδαγωγική και Πρακτική άσκηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Διδακτική Φυσικής Αγωγής και Πρακτική άσκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έρευνα

Οι βασικοί άξονες της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής της Φ.Α είναι οι ακόλουθοι:

 • Η αξιολόγηση της σωματικής και κινητικής ανάπτυξης και της φυσικής δραστηριότητας στις αναπτυξιακές ηλικίες
 • Η προαγωγή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής-Προπονητή 
 • Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση των ειδικών Φυσικής Αγωγής – Αθλητισμού
 • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων και μοντέλων διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού
 • Η πρακτική άσκηση των φοιτητών ως αντικείμενο έρευνας
 • Η χρήση της τεχνολογίας των πολυμέσων στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης δασκάλου – μαθητή

Άλλες δράσεις

A) Σχεδιασμός και διεξαγωγή ημερίδων και σεμιναρίων συμβουλευτικής για επαγγελματίες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

        
         ΗΜΕΡΙΔΕΣ

         ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

B) Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ASAL (Advanced Skills for Active Living). Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Στόχος του είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών, ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν σε δομές Ψυχικής Υγείας και να παρέχουν υπηρεσίες φυσικής άσκησης και αθλητικές δραστηριότητες, συνδράμοντας έτσι στη θεραπευτική διαδικασία των πασχόντων. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ERASMUS + Sport  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα «Αξιολόγηση του Κινητικού Γραμματισμού σε παιδιά 8-12 ετών στην Ελλάδα» (Κωδικός ΟΠΣ 5006386). Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Equity, Diversity, Integration through sport», στο οποίο συμμετείχαν 12 ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ERASMUS + Sport και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion» (BMC-EU), στο οποίο συμμετέχουν 13 ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και φορείς. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ERASMUS + Sport και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξοπλισμός:

Στην υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνονται όργανα μέτρησης της φυσικής κατάστασης και της φυσικής δραστηριότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθνικής Αντίστασης 41, 17237, Δάφνη.

Τηλ.: 2107276141, 2107276056-57, e-mail: adania[at]phed.uoa[dot]gr