Αρχική σελίδα » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας


Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας


Ίδρυση

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 6/20 Ιανουαρίου 2003, Τεύχος Α.

Προσωπικό

 • Νίκος Γελαδάς, Καθηγητής
 • Μαρία Κοσκολού, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
 • Μαρία Μαριδάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
 • Μανώλης Ζαχαράκης, Επίκουρος καθηγητής
 • Βασίλης Πασχάλης, Επίκουρος καθηγητής
 • Βασιλική Μάλλιου, Μέλος ΕΕΠ

Έργο

Σκοπός
Σκοπός του εργαστηρίου είναι: α) η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΤΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ καθώς και άλλων τμημάτων του, β) η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, γ) η συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, δ) η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Διδασκαλία

 • “Πειραματική Εργοφυσιολογία”, ΠΜΣ “Βιολογία της Άσκησης”, Μαρία Κοσκολού
 • “Προχωρημένη Εργοφυσιολογία”, ΠΜΣ “Βιολογία της Άσκησης”, Μαρία Κοσκολού
 • “Βιοχημεία της άσκησης και διατροφή” ΠΜΣ “Βιολογία της Άσκησης”, Βασίλης Πασχάλης
 • “Φυσιολογία του Ανθρώπου”, ΠΠΣ, Νίκος Γελαδάς, Βασιλική Μάλλιου
 • “Άσκηση, Ευρωστία και Υγεία”, ΠΠΣ, Μαρία Κοσκολού, Μαρία Μαριδάκη, Βασίλης Πασχάλης
 • “Εργομετρία” ΠΠΣ, Μαρία Κοσκολού, Μαρία Μαριδάκη, Βασίλης Πασχάλης
 • “Συνταγογραφία άσκησης για χρόνιες παθήσεις”, ΠΠΣ, Νίκος Γελαδάς
 • “Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία” ΠΠΣ, Βασίλης Πασχάλης

Έρευνα
Στο εργαστήριο πραγματοποιείται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά τη βελτίωση της σωματικής απόδοσης και την ποιότητα της ζωής. Συγκεκριμένα εξετάζεται η επίδραση της άσκησης σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και χειρισμών της διατροφής (π.χ. συμπληρώματα διατροφής) στην λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και στην απόδοση. Παράλληλα, στο εργαστήριο αναπτύσσονται δοκιμασίες και δέσμες αξιολογήσεων για τον έλεγχο της απόδοσης και της προσαρμογής του μυός μετά από προπονητική ή διατροφική παρέμβαση.

Άλλες δράσεις
Στο εργαστήριο πραγματοποιείται εργοφυσιολογική υποστήριξη σε αθλητές διαφόρων αθλημάτων (π.χ., αθλητές της ενόργανης γυμναστικής, ποδοσφαιριστές κ.α.) με  τη χρήση δοκιμασιών, εργαστηρίου ή πεδίου, που στόχο έχουν τον προσδιορισμό των παραμέτρων της φυσικής κατάστασης και της απόδοσης.

Εξοπλισμός

Το εργαστήριο για την επίτευξη των στόχων του είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα αξιολόγησης της αερόβιας (με τη χρήση αναλυτών αερίων, Medgraphics, CPX‐D/Cosmed, K4) και της αναερόβιας ικανότητας (με δοκιμασία μεγάλης έντασης σε κυκλοεργόμετρο, Peak Bike, Monark 894E). Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνεται i) μηχάνημα αξιολόγησης της αιμάτωσης και οξυγόνωσης των μυϊκών ομάδων που ασκούνται (NIRS), ii) μηχάνημα για την καταγραφή και Ανάλυση Βιολογικών Σημάτων (Biopac, M100), iii) μηχάνημα για τη συνεχή καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (Finomiter 2003), iv) φορητό μηχάνημα για την αξιολόγηση της αλτικής ικανότητας, της τεχνικής και της ταχύτητας εκτέλεσης των κινήσεων (OptoGate), v) φορητός αναλυτής γαλακτικού οξέος, vi) πισίνα για τον προσδιορισμό της πυκνότητας του ανθρωπίνου σώματος, vii) δερματοπτυχόμετρα, viii) οξύμετρα και μετρητής νιτρικού οξειδίου. Tο εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με περιβαλλοντικό θάλαμο για τη μελέτη της επίδρασης ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών (κρύου – ζέστης) στον ανθρώπινο οργανισμό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237