Αρχική σελίδα » Έρευνα » Μεταδιδακτορική Έρευνα

Διαδικασία Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

1)      Η Σχολή ΕΦΑΑ συνεργάζεται με Επιστήμονες που διεξάγουν Μεταδιδακτορική Έρευνα σε Τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντά της.

2)      Η συνεργασία αναφέρεται κυρίως στην εποπτεία ή συμβουλευτική υποστήριξη της Μεταδιδακτορικής Έρευνας από μέλος ΔΕΠ.

3)      Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτημα Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας με αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού του σχεδίου, το πλαίσιο και τη διάρκεια της έρευνας καθώς και γραπτή συναίνεση  του προτεινόμενου μέλους ΔΕΠ.

4)      Η Γ.Σ.Ε.Σ.. αξιολογεί το αίτημα και αιτιολογεί την απόφασή της.

5)      Την ολοκλήρωση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας βεβαιώνει ο Καθηγητής με επιστολή του προς τη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία δίνει την τελική έγκριση.

6)      Η Σχολή εκδίδει και χορηγεί βεβαίωση ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.