Αρχική σελίδα » Έρευνα » Μεταδιδακτορική Έρευνα

Διαδικασία Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1) Η Σχολή ΕΦΑΑ συνεργάζεται με Επιστήμονες που διεξάγουν Μεταδιδακτορική Έρευνα σε Τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντά της.

2) Η συνεργασία αναφέρεται κυρίως στην εποπτεία ή συμβουλευτική υποστήριξη της Μεταδιδακτορικής Έρευνας από μέλος ΔΕΠ.

3) Ο/η ενδιαφερόμενος/η υποβάλει αίτημα Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας με αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού του/της σχεδίου, το πλαίσιο και τη διάρκεια της έρευνας καθώς και γραπτή συναίνεση του προτεινόμενου μέλους ΔΕΠ, καθώς και της Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών.

4) Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί το αίτημα και αιτιολογεί την απόφασή της.

5) «Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς τους, θα πρέπει να την καταθέσουν σε έντυπη μορφή, Δερματόδετη, στη Βιβλιοθήκη της Σχολής, η οποία θα χορηγεί σχετική βεβαίωση στην Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών.

6) Την ολοκλήρωση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας βεβαιώνει ο/η Καθηγητής/τρια με επιστολή του προς την Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών, η οποία εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για την τελική έγκριση  για την έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1)   Συμμετοχή σε συμβουλευτικό, εργαστηριακό και εκπαιδευτικό έργο του ΤΕΦΑΑ
2)   Προφορική ανακοίνωση ή Poster σε ένα ένα (1) Διεθνές Συνέδριο με πρώτο όνομα του/της Μεταδιδακτορικού/κής Ερευνητή/τριας
3)   Μία (1) δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με πρώτο όνομα του/της ερευνητή/τριας
4)   Μία (1) δημόσια διάλεξη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η χρονική διάρκεια εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας ορίζεται στα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.