Αρχική σελίδα » Έρευνα » Μεταδιδακτορική Έρευνα

Διαδικασία Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

  1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής για έγκριση της πρότασής του για μεταδιδακτορική έρευνα με συγκεκριμένο θέμα και επιβλέποντα καθηγητή. Στην αίτηση του ενδιαφερόμενου επισυνάπτεται σύντομη περιγραφή της Έρευνας και σχετικό σημείωμα του προτεινόμενου επιβλέποντα.
  2. Το θέμα εξετάζεται από τη Γ.Σ. και εφόσον εγκριθεί, ορίζεται επίσημα το θέμα της έρευνας και ο Καθηγητής που θα συνεργαστεί με τον ενδιαφερόμενο.
  3. Όταν ολοκληρωθεί η μεταδιδακτορική έρευνα, ο Καθηγητής το βεβαιώνει με επιστολή του προς τη Γ.Σ., η οποία δίνει την τελική της έγκριση.
  4. Εάν εγκριθεί, η Σχολή εκδίδει και χορηγεί βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο.