Αρχική σελίδα » Η Σχολή

Μονοτμηματική Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι θεματοφύλακας των ολυμπιακών παραδόσεων και εστία έρευνας και αθλητικής παιδείας. Έχει  έμβλημα που φέρει την παράσταση του θεού Αγώνα, όπως αυτός εμφανίζεται σε αρχαίο νόμισμα του 4ου αιώνα. 

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει ως Αποστολή:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
  • Να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει στον λαό την Αθλητική Ιδέα.
  • Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση του λαού για τη σημασία της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής.