Αρχική σελίδα » Η Σχολή » Βιβλιοθήκη » Online Παραγγελία Άρθρων Περιοδικών

Online παραγγελία άρθρων

Στα μέλη παρέχεται η υπηρεσία online παραγγελίας φωτοαντιγράφων άρθρων περιοδικών από όλες τις Ελληνικές Επιστημονικές Βιβλιοθήκες σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (κόστος από 2,46€ ανά άρθρο), καθώς και από Βιβλιοθήκες Εξωτερικού (κόστος από 8,78€ ανά άρθρο).

Υπηρεσία Παραγγελίας Άρθρων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υποστηρίζει κεντρικά την Υπηρεσία Παραγγελίας Άρθρων από περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Την κεντρική διαχείριση της υπηρεσίας έχει αναλάβει το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ενώ σε πρώτη φάση συμμετέχουν δεκαέξι Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται για την Παραγγελία Άρθρων με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Όσον αφορά στις παραγγελίες του εσωτερικού, πραγματοποιούνται μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του ΕΔΕΤΒ, ενώ για το εξωτερικό το ΕΚΤ συνεργάζεται με Βιβλιοθήκες του Εξωτερικού, όπως η British Library Document Supply Center (BLDSC) και η SUBITO (Γερμανικές Βιβλιοθήκες).

Διαδικασία

Δικαίωμα παραγγελίας άρθρων έχουν όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών (μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδάκτορες και λοιπό προσωπικό), ενώ σε ορισμένες βιβλιοθήκες εξυπηρετούνται και εξωτερικοί χρήστες. Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μία παραγγελία άρθρου, πρέπει να απευθυνθείτε σε μια από τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον σχετικό κατάλογο Βιβλιοθηκών.

Πριν επισκεφθείτε τη Βιβλιοθήκη για την παραγγελία του επιθυμητού άρθρου, θα πρέπει να έχετε ελέγξει εάν το άρθρο είναι διαθέσιμο στο ΕΚΠΑ, ακολουθώντας τη Βοήθεια για την Αναζήτηση & Παραγγελία Άρθρων. Στη συνέχεια, για δική σας διευκόλυνση, μπορείτε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Παραγγελίας Άρθρου και εντός τριών ημερών να επισκεφθείτε την ανάλογη Βιβλιοθήκη για να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παράδοση του άρθρου γίνεται σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η παραγγελία. Ανάλογα με το κόστος της παραγγελίας, ίσως, χρειαστεί η προκαταβολή ενός ποσού.

Χρέωση και χρόνοι απόκρισης

Ο χρόνος παράδοσης για παραγγελίες Εσωτερικού, μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών (ΣΚΠ) του ΕΚΤ, εξαρτάται από τη Βιβλιοθήκη που στέλνει το άρθρο, καθώς και από τη μέθοδο αποστολής (ταχυδρομείο, e-mail, fax). Για τον λόγο αυτό, δεν παρέχεται εγγυημένος χρόνος παράδοσης. Οι ενδεικτικοί χρόνοι παράδοσης και το κόστος του άρθρου για κάθε μέθοδο αποστολής είναι:

Απλή διαδικασία 
(ενδεικτικός χρόνος: 2-8 ημέρες)

Σελίδες

Κόστος (EUR)

1-20

2,46

21-50

3,69

51-100

6,15


Επείγουσα διαδικασία
(ενδεικτικός χρόνος: 1-3 ημέρες)

Σελίδες

Κόστος (EUR)

1-4

3,26

5-10

4,68

11-20

6,70


Αναφορικά με την Παραγγελία Άρθρων από Βιβλιοθήκες του Εξωτερικού, ο χρόνος απόκρισης είναι 2-3 ημέρες, ενώ το κόστος εξαρτάται από τον προμηθευτή του άρθρου.

Βιβλιοθήκη
(Supplier Library)

Απλή Διαδικασία
(Standard Service)

British Library Doc. Supply Centre(BLDSC) (όλα τα γνωστικά αντικείμενα)

Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με τα copyright fees του εκδότη

SUBITO
(Γερμανικές Βιβλιοθήκες) - (όλα τα γνωστικά αντικείμενα)

€9 ή €14,50
Χρόνος αποστολής:
 2-3 ημέρες

PROQUEST
(Διδακτορικές Διατριβές)

€30 ανεξάρτητα από αριθμό σελίδων, εάν εντοπιστεί στην ηλεκτρονική συλλογή.

Χρόνος αποστολής: 2-3 ημέρες
Χρόνος αποστολής: 10-15 ημέρες

€56,50 ανεξάρτητα από αριθμό σελίδων, έντυπο, κατόπιν παραγγελίας στην Proquest.

Ελληνικά διδακτορικά

€30 έντυπο

€5 cd
ανεξάρτητα από αριθμό σελίδων, εάν εντοπιστεί στην ηλεκτρονική συλλογή

€45 έντυπο
€20 
cd
ανεξάρτητα από αριθμό σελίδων, εάν δεν εντοπιστεί στην ηλεκτρονική συλλογή
Χρόνος αποστολής:
 2-3 ημέρες

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ESPACENET, USPATENTS)

€5 /δίπλωμα (από πηγές στο διαδίκτυο) -Χρόνος αποστολής: 1-2 ημέρες

Educational Resources Information(ERIC) (Εκπαίδευση)

€2,46 1-20 σελ.
€3,69 21-50 σελ.
€6,15
 51-100 σελ. 
Χρόνος αποστολής:
 1-2 ημέρες