Αρχική σελίδα » Η Σχολή » Διασφάλιση ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας, όσον αφορά τόσο το διδακτικό και ερευνητικό έργο όσο και τις διοικητικές υπηρεσίες και τις υποδομές, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνων. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν δρομολογηθεί ποικίλες διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του ιδρύματος, μέσα από τις οποίες συγκεντρώνονται πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες, στη συνέχεια, αξιολογούνται με στόχο να γίνουν βελτιώσεις και αλλαγές, ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στο ανθρώπινο δυναμικό του αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

 Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή βελτίωση του έργου που προσφέρει στον Έλληνα φοιτητή και, κατ' επέκταση, στην ελληνική κοινωνία.    Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν την πρόσφατη εξωτερική  και εσωτερική αξιολόγηση της Σχολής.