Αρχική σελίδα » Η Σχολή » Διασφάλιση ποιότητας » Εξωτερική αξιολόγηση

Εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος 2013

Η Εξωτερική Αξιολόγηση κάθε πανεπιστημιακής μονάδας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιείται από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (EEA), η οποία αποτελείτα από ειδικούς αξιολογητές που επιλέγονται από το σχετικό μητρώο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τον Νομο 3374/2005.

Η πρώτη εξωτερική αξιολόγηση της ΣΕΦΑΑ έλαβε χώρα το 2013 και πραγματοποιήθηκε από τετραμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τους:

1. Prof. Adamantios Arampatzis (Coordinator)                   
Humboldt University, Berlin, Germany

2.Prof. Vasilios Baltzopoulos
Brunel University, London, UK

3.Prof. Vassilios Vardaxis,
DesMoines University, Iowa,US

4.Prof. Konstantinos Tsintzas
Nottingham University, Nottingham, UK

 Στη συνέχεια, παρατίθεται η έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης καθώς και οι απαντήσεις και τα σχόλια της Σχολής επί της έκθεσης.

1. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΦΑΑ Αθηνών 2013

 2. Εξωτερική Αξιολόγηση: Απαντήσεις-Σχόλια της Σχολής