Αρχική σελίδα » Η Σχολή » Διασφάλιση ποιότητας » Μέλη ΟΜΕΑ

Μέλη ΟΜΕΑ

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στη συνεδρίαση της 10/12/2018, όρισε την παρακάτω Επιτροπή Αξιολόγησης (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης – ΟμΕΑ):

 1. Μ. Ψυχουντάκη, Αναπλ.καθηγήτρια, Συντονίστρια
 2. Ν. Γελάδας, Καθηγητής, Μέλος
 3. Κ. Καρτερολιώτης, Καθηγητής, Μέλος
 4. Α. Γαβριηλίδης, Αναπλ. καθηγητής, Μέλος 
 5. Ε. Σκορδίλης, Αναπλ. καθηγητής, Μέλος
 6. Χ. Τσολάκης, Αναπλ. καθηγητής, Μέλος

Το έργο της επιτροπής θα πλαισιώνεται από τους παρακάτω:

 1. Ο. Δόντη, Επίκ. Καθηγήτρια
 2. Μ. Ζαχαράκης, Επίκ. Καθηγητής
 3. Κ. Νούτσος, Επίκ. Καθηγητής
 4. Χ. Παπακώστας, Επίκ. Καθηγητής
 5. Α. Θεοδώρου, Επίκ. Καθηγητής
 6. Μ.-Ε. Νικολαϊδου, Μέλος ΕΕΠ
 7. Σ. Γιαννάκη,Μέλος ΕΕΠ
 8. Γ. Αραχωβίτης, Μέλος ΕΕΠ
 9. Χ. Κατσίκας, Μέλος ΕΕΠ
 10. Β. Μάλλιου, Μέλος ΕΕΠ
 11. Α. Νικολόπουλος, Μέλος ΕΕΠ
 12. Ε. Κόσσυβα, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.