Αρχική σελίδα » Η Σχολή » e-Τμήμα

 e-Τμήμα

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε:

α) τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Σχολή μας και απευθύνονται στους φοιτητές και το ανθρώπινο δυναμικό της (π.χ. my-studies, e-class, Εύδοξος).

β)  έντυπα που αφορούν τους φοιτητές και το προσωπικό της Σχολής.