Αρχική σελίδα » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση » Διοικητικά Όργανα


Κοσμήτορας της Σχολής: Γελαδάς Νικόλαος, Καθηγητής

 

Μέλη Κοσμητείας

(Α) ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Γελαδάς Νικόλαος, Κοσμήτορας της Σχολής
Αποστολίδης Νικόλαος
Αυθίνος Ιωάννης
Βεληγκέκας Παναγιώτης
Κοσκολού Μαρία
Κουτσούμπα Μαρία
Μαριδάκη Μαρία
Μπάγιος Ιωάννης
Μπουντόλος Κωνσταντίνος
Τερζής Γεράσιμος
Τουμπέκης Ανάργυρος

(Β) ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π.
Τακτικό μέλος
1. Νικολαϊδου Μ.-Ε.

Αναπληρωματικό μέλος
1. Γιαννάκη Σ.

(Γ) ΜΕΛΗ Ε.ΔΙ.Π.
Τακτικό μέλος
1. Κόσσυβα Ε.

Αναπληρωματικό μέλος
2. Χαρίτου Σ.

(Δ) ΜΕΛΟΣ ΕΤΕΠ
1. Γάτου Γ.

(Ε) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τακτικοί
Χριστακάκου Α.

Αναπληρωματικοί
Ευθυμιόπουλος Δημήτριος

Διευθυντές Τομέων

Μέλη Γενικής Συνέλευσης 2018-2019

α) Μέλη ΔΕΠ

1.     Γελαδάς Νικόλαος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
2.     Αυθίνος Ιωάννης, Καθηγητής
3.     Αποστολίδης Νικόλαος, Καθηγητής
4.     Βαγενάς Γεώργιος, Καθηγητής
5.     Καρτερολιώτης, Κων/νος, Καθηγητής
6.     Κουτσούκη Δήμητρα, Καθηγήτρια
7.     Μπάγιος Ιωάννης, Καθηγητής
8.     Μπουντόλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
9.     Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής
10.  Αγγελονίδης, Ιωάννης,  Αναπλ. Καθηγητής
11.  Βεληγκέκας Παναγιώτης,  Αναπλ. Καθηγητής
12.  Κοσκολού Μαρία,  Αναπλ. Καθηγήτρια
13.  Κουτσούμπα Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
14.  Μπολάτογλου Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής
15.  Παραδείσης Γεώργιος,  Αναπλ. Καθηγητής
16.  Πατσαντάρας Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής
17.  Ρουσάνογλου Ελισάβετ, Αναπλ. Καθηγήτρια
18.  Σουλτανάκη Ελένη,  Αναπλ. Καθηγήτρια
19.  Τερζής Γεράσιμος,  Αναπλ. Καθηγητής
20.  Τσολάκης Χαρίλαος,  Αναπλ. Καθηγητής
21.  Χαιροπούλου Χρυσούλα,  Αναπλ. Καθηγητής
22.  Ψυχουντάκη Μαρία,  Αναπλ. Καθηγήτρια
23.  Αργειτάκη Πολυξένη, Επικ. Καθηγήτρια
24.  Βενετσάνου Φωτεινή, Επικ. Καθηγήτρια
25.  Γιαννακόπουλος Χρήστος, Επικ. Καθηγητής
26.  Δανιά Ασπασία, Επικ. Καθηγήτρια
27.  Δόντη Ολυβία, Επικ. Καθηγήτρια
28.  Ζαχαράκης Εμμανουήλ,  Επικ. Καθηγητής
29.  Καραμπάτσος Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής
30.  Μανδαλίδης, Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής
31.  Μπαρζούκα Καρολίνα, Επικ. Καθηγήτρια
32.  Μπογδάνης Γρηγόριος,  Επικ. Καθηγητής
33.  Ντάλλας Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής
34.  Σταύρου Νεκτάριος,  Επικ. Καθηγητής
35.  Τουμπέκης Αργύρης, Επικ. Καθηγητής
36.  Μητροτάσιος Μιχαήλ, Λέκτορας
37.  Τσίγκανος Γεώργιος,  Λέκτορας

β) Μέλη Ε.Ε.Π.
Τακτικό μέλος                                          Αναπληρωματικό μέλος
Σ. Γιαννάκη                                                 Μ.-Ε. Νικολαΐδου

γ) ΜΕΛΗ Ε.ΔΙ.Π.
Τακτικό μέλος                                          Αναπληρωματικό μέλος
Α. Ασωνίτου                                                    Σ. Χαρίτου

δ) ΜΕΛΟΣ Ε.Τ.Ε.Π.
Γάτου Γεωργία

Εκπρόσωποι φοιτητών
Τακτικοί
1)       Ευθυμιόπουλος Δημήτριος
2)       Λεγάτου Ελένη
3)       Ξεφλούδας Νικόλαος
4)       Κανόγκας Χαράλαμπος

 

 

 

Αναπληρωματικοί
1)       Παϊσιος Ταξιάρχης
2)       Καλαϊτζής Γεώργιος