Αρχική σελίδα » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση » Διοικητικά Όργανα


Κοσμήτορας της Σχολής: Γελαδάς Νικόλαος, Καθηγητής

 

Μέλη Κοσμητείας

  • Καρτερολιώτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
  • Μπάγιος Ιωάννης, Καθηγητής
  • Μπουντόλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Διευθυντές Τομέων

  • Αποστολίδης Νικόλαος. Καθηγητής (Τομέας Αθλοπαιδιών)
  • Αυθίνος Γιάννης, Καθηγητής (Τομέας Θεωρητικών Σπουδών)
  • Κουτσούμπα Μαρία, Αν. Καθηγήτρια (Τομέας Γυμναστικής & Χορού)
  • Μπουντόλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Τομέας Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης)
  • Σουλτανάκη Ελένη (Αν. Καθηγήτρια, Τομέας Υγρού Στίβου)
  • Τερζής Γεράσιμος, Αν. Καθηγητής (Τομέας Κλασικού Αθλητισμού)

Μέλη Γενικής Συνέλευσης 2015-2016

α) Μέλη ΔΕΠ

1.      Γελαδάς Νικόλαος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
2.      Αυθίνος Ιωάννης, Καθηγητής
3.      Καρτερολιώτης Κων/νος, Καθηγητής
4.      Βαγενάς Γεώργιος, Καθηγητής
5.      Ζουνχιά Αικατερίνη, Καθηγήτρια
6.      Μπάγιος Ιωάννης, Καθηγητής
7.      Μπουντόλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
8.      Αγγελονίδης, Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής
9.      Αποστολίδης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής
10.  Βεληγκέκας Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής
11.  Κουντούρης Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής
12.  Κουτσούμπα Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
13.  Μαριδάκη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
14.  Μπολάτογλου Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής
15.  Σουλτανάκη Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια
16.  Σκορδίλης Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής
17.  Σμυρνιώτου Αθανασία, Αναπλ. Καθηγήτρια
18.  Τερζής Γεράσιμος, Αναπλ. Καθηγητής
19.  Χαιροπούλου Χρυσούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια
20.  Ψυχουντάκη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
21.  Αργειτάκη Πολυξένη, Επικ. Καθηγήτρια
22.  Βενετσάνου Φωτεινή, Επικ. Καθηγήτρια
23.  Δόντη Ολυβία, Επικ. Καθηγήτρια
24.  Ζαχαράκης Εμμανουήλ, Επικ. Καθηγητής
25.  Θεοδώρου Απόστολος, Επικ. Καθηγητής
26.  Καμπερίδου Ειρήνη, Επικ. Καθηγήτρια
27.  Καραμπάτσος Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής
28.  Μπαρζούκα Καρολίνα, Επικ. Καθηγήτρια
29.  Νούτσος Κων/νος,  Επικ. Καθηγητής
30.  Παραδείσης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής
31.  Σταύρου Νεκτάριος, Επικ. Καθηγητής
32.  Τουμπέκης Αργύρης, Επικ. Καθηγητής
33.  Γρίβας Νικόλαος, Λέκτορας
34.  Κόλλιας Χρήστος, Λέκτορας
35.  Παπακώστας Χρήστος, Λέκτορας
36.  Τσίγκανος Γεώργιος, Λέκτορας

β) Μέλη Ε.Ε.Π.
Σωτηρία Γιαννάκη

γ) ΜΕΛΗ Ε.ΔΙ.Π.
Ειρήνη Κόσσυβα