Αρχική σελίδα » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση » Διοικητικά Όργανα


Κοσμήτορας της Σχολής: Γελαδάς Νικόλαος, Καθηγητής

 

Μέλη Κοσμητείας

(Α) ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Γελαδάς Νικόλαος, Κοσμήτορας της Σχολής
Αποστολίδης Νικόλαος
Αυθίνος Ιωάννης
Βεληγκέκας Παναγιώτης
Κοσκολού Μαρία
Κουτσούμπα Μαρία
Μαριδάκη Μαρία
Μπάγιος Ιωάννης
Μπουντόλος Κωνσταντίνος
Τερζής Γεράσιμος
Τουμπέκης Ανάργυρος

(Β) ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π.
Τακτικό μέλος
1. Νικολαϊδου Μ.-Ε.

Αναπληρωματικό μέλος
1. Γιαννάκη Σ.

(Γ) ΜΕΛΗ Ε.ΔΙ.Π.
Τακτικό μέλος
1. Κόσσυβα Ε.

Αναπληρωματικό μέλος
2. Χαρίτου Σ.

(Δ) ΜΕΛΟΣ ΕΤΕΠ
1. Γάτου Γ.

(Ε) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τακτικοί
Χριστακάκου Α.

Αναπληρωματικοί
Ευθυμιόπουλος Δημήτριος

Διευθυντές Τομέων

  • Αποστολίδης Νικόλαος. Καθηγητής (Τομέας Αθλοπαιδιών)
  • Αυθίνος Γιάννης, Καθηγητής (Τομέας Θεωρητικών Σπουδών)
  • Βεληγκέκας Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής (Τομέας Κλασικού Αθλητισμού)
  • Κουτσούμπα Μαρία, Αν. Καθηγήτρια (Συντονίστρια Τομέα Γυμναστικής & Χορού)
  • Μπουντόλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Τομέας Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης)
  • Τουμπέκης Αργύρης (Επ. Καθηγητής, Τομέας Υγρού Στίβου)

Μέλη Γενικής Συνέλευσης 2017-2018

α) Μέλη ΔΕΠ

Γελαδάς Νικόλαος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
Αυθίνος Ιωάννης, Καθηγητής
Αποστολίδης Νικόλαος, Καθηγητής
Βαγενάς Γεώργιος, Καθηγητής
Ζουνχιά Αικατερίνη, Καθηγήτρια
Μπάγιος Ιωάννης, Καθηγητής
Μπουντόλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής
Αγγελονίδης, Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής
Βεληγκέκας Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής
Γκιόσος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής
Κοσκολού Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
Κουτσούμπα Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
Μπολάτογλου Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής
Ρουσάνογλου Ελισάβετ, Αναπλ. Καθηγήτρια
Σουλτανάκη Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Σκορδίλης Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής
Σμυρνιώτου Αθανασία, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τερζής Γεράσιμος, Αναπλ. Καθηγητής
Τσολάκης Χαρίλαος, Αναπλ. Καθηγητής
Ψυχουντάκη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια
Αργειτάκη Πολυξένη, Επικ. Καθηγήτρια
Βενετσάνου Φωτεινή, Επικ. Καθηγήτρια
Δόντη Ολυβία, Επικ. Καθηγήτρια
Ζαχαράκης Εμμανουήλ, Επικ. Καθηγητής
Θανόπουλος Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής
Καραμπάτσος Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής
Μπαρζούκα Καρολίνα, Επικ. Καθηγήτρια
Μπογδάνης Γρηγόριος, Επικ. Καθηγητής
Νούτσος Κων/νος,  Επικ. Καθηγητής
Πασχάλης Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής
Σταύρου Νεκτάριος, Επικ. Καθηγητής
Τουμπέκης Αργύρης, Επικ. Καθηγητής
Κόλλιας Χρήστος, Λέκτορας
Μητροτάσιος Μιχαήλ, Λέκτορας

β) ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π.
Τακτικό μέλος
Σωτηρία Γιαννάκη

Αναπληρωματικό μέλος
Μ.-Ε. Νικολαϊδου

γ) ΜΕΛΗ Ε.ΔΙ.Π.
Τακτικό μέλος
Α. Ασωνίτου

Αναπληρωματικό μέλος
Ειρήνη Κόσσυβα

δ) ΜΕΛΟΣ Ε.Τ.Ε.Π.
Γάτου Γεωργία

Εκπρόσωποι φοιτητών
Τακτικοί
Χριστακάκου Αικατερίνη
Ευθυμιόπουλος Δημήτριος
Λεγάτου Ελένη
Καλαϊτζής Γεώργιος

Αναπληρωματικοί
Αγαλιανός Παναγιώτης
Καπετανάκης Χρήστος
Κερασιώτης Νίκος
Σπυρόπουλος Ιωάννης