Αρχική σελίδα » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση » Διοικητικά Όργανα » Τομέας Αθλοπαιδιών

Τομέας Αθλοπαιδιών

Διευθυντής: Αποστολίδης Νικόλαος

Γραμματέας:

 

Μέλη:

Μπάγιος Ιωάννης, Καθηγητής

Αγγελονίδης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής

Γαβριηλίδης Ανδρέας, Αν. Καθηγητής

Μπολάτογλου Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής

Ζαχαράκης Εμμανουήλ, Επ. Καθηγητής

Κωστόπουλος Νικόλαος, Επ. Καθηγητής

Μαλουσάρης Γρηγόρης, Επ. Καθηγητής

Μπαρζούκα Καρολίνα, Επ. Καθηγήτρια

Νούτσος Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής

Γρίβας Νικόλαος, Λέκτορας

Μητροτάσιος Μιχάλης, Λέκτορας

Αγρότου Στέλλα, ΕΕΠ

Μπεκρής Ευάγγελος, ΕΕΠ

Σουγλής Αθανάσιος, ΕΕΠ