Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πανεπιστήμιο, μέσω της διδασκαλίας και της εργαστηριακής – βιωματικής εκπαίδευσης,  διαμορφώνει τους φοιτητές σε ακαδημαϊκούς πολίτες. Επίσης, μέσω της έρευνας,  επωμίζεται την παραγωγή νέας γνώσης η οποία τροφοδοτεί τη διδασκαλία με τους καρπούς της επιστήμης και πολλές φορές βοηθά την κοινωνία να αναπτύσσεται για το καλό του ατόμου και του συνόλου.

Κάτω από την ομπρέλα της Σχολής λειτουργεί ένα Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα, τα οποία προσφέρονται στους φοιτητές χωρίς δίδακτρα. Τα παραπάνω Προγράμματα Σπουδών πραγματεύονται πεδία που καλύπτουν όλο το εύρος της Αθλητικής Επιστήμης χωρίς την καταβολή διδάκτρων φοίτησης, ενώ η εισαγωγή σε αυτά γίνεται με αξιοκρατικά, αντικειμενικά κριτήρια.