Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πανεπιστήμιο, μέσω της διδασκαλίας και της εργαστηριακής – βιωματικής εκπαίδευσης,  διαμορφώνει τους φοιτητές σε ακαδημαϊκούς πολίτες. Επίσης, μέσω της έρευνας,  επωμίζεται την παραγωγή νέας γνώσης η οποία τροφοδοτεί τη διδασκαλία με τους καρπούς της επιστήμης και πολλές φορές βοηθά την κοινωνία να αναπτύσσεται για το καλό του ατόμου και του συνόλου.

Κάτω από την ομπρέλα της Σχολής λειτουργούν δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα, τα οποία προσφέρονται στους φοιτητές χωρίς δίδακτρα. Το πρόγραμμα Βιολογία της Άσκησης και το Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Και τα δύο παρέχουν σπουδές τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και σε διδακτορικό επίπεδο. Διαπραγματεύονται πεδία που καλύπτουν όλο το εύρος της Αθλητικής Επιστήμης χωρίς την καταβολή διδάκτρων φοίτησης. Η παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική. Κάθε έτος στο τέλος της Άνοιξης προκηρύσσονται και από τα δύο προγράμματα θέσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά γνωστικό αντικείμενο. Η εισαγωγή και στα δύο προγράμματα γίνεται με αξιοκρατικά, αντικειμενικά κριτήρια. Τα αποτελέσματα της εισαγωγικής διαδικασίας εγκρίνονται από τις συντονιστικές επιτροπές των Προγραμμάτων και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής και γνωστοποιούνται στους υποψηφίους το μήνα Σεπτέμβρη. Τα μαθήματα άρχονται τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Το ακαδημαϊκό έτος είναι οργανωμένο σε δύο εξάμηνα.