Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » "Βιολογία της Άσκησης" » Εισαγωγικές εξετάσεις

Εισαγωγικές εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2017-2018 Αρχείο PDF
Εξεταστέα Ύλη 2017-2018 Αρχείο PDF
Ωρολόγιο πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων 2017-2018 Αρχείο PDF
Ενδεικτικά στοιχεία εξεταστέας ύλης για τεκμηρίωση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών Αρχείο Excel
Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 Αρχείο PDF 


Έντυπα:

Αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Βιολογία της Άσκησης" για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Αρχείο Word
Αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
"Βιολογία της Άσκησης" για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
Αρχείο Word
Έντυπο Συστατικής Επιστολής Αρχείο Word
Έντυπο Κατάθεσης Δικαιολογητικών Αρχείο PDF
Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος Αρχείο Word

 

Άρθρο 1_ΠΔ146/2007_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:   Αρχείο PDF

Άρθρο 1_ΠΔ146/2007_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:   Αρχείο PDF