Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » "Βιολογία της Άσκησης" » Κατευθύνσεις-Ειδικεύσεις

Κατευθύνσεις-Ειδικεύσεις

Oι επιμέρους κατευθύνσεις για το Μ.Δ.Ε είναι οι εξής:

1. Αθλητιατρική, Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση,
2. Aθλητική Βιομηχανική, Κινησιολογία και Εργονομία,
3. Eργοφυσιολογία, Διατροφή – Άσκηση και Ποιότητα Ζωής