Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » "Βιολογία της Άσκησης" » Συντονιστική Επιτροπή

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης


Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Καθηγητής Κ. Μπουντόλος

Μέλη της Επιτροπής:

Από τον Τομέα Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης

Καθηγητής Ν. Γελαδάς

Καθηγητής Κ. Μπουντόλος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Κοσκολού

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Μαριδάκη

Επίκουρος Καθηγητής Δ. Μανδαλίδης

Επίκουρη Καθηγήτρια Ε. Ρουσάνογλου

Από τον Τομέα Υγρού Στίβου

Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Βογιατζής