Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών » Εισηγητική Επιτροπή

Εισηγητική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης (Συντονιστής)

Καθηγητής Ν. Αποστολίδης

Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Κοσκολού

Επίκ. Καθηγητής Β. Πασχάλης

Επίκ. Καθηγητής Α. Τουμπέκης