Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών » Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα

Δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της ΔΔ είναι ο Διδακτορικός φοιτητής που διεξήγαγε την έρευνα και συνέγραψε τη ΔΔ, ο οποίος και υπογράφει σχετικό έντυπο υποβολής με το οποίο παρέχει στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης της Διδακτορικής Διατριβής στο διαδίκτυο, μέσω του Ψηφιακού Αποθετηρίου.

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εφευρέσεις), που ενδεχομένως προκύψουν από τα αποτελέσματα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής, ανήκουν τόσο στον διδάκτορα όσο και στον επιβλέποντα καθηγητή ή και σε άλλους ερευνητές που μετέχουν στην ερευνητική ομάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μετά το πέρας της Δ.Δ. λόγω της συνέχισης της αντίστοιχης έρευνας ανήκουν αποκλειστικά στον επιστημονικό υπεύθυνο αυτής της φάσης της έρευνας ή και σε άλλους ερευνητές. Για τα θέματα αυτά μπορεί να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των μερών σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας.