Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" » Διαδικασία Εισαγωγής στο ΠΜΣ

Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 2017-2018

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2017-18 Αρχείο PDF
Ωρολόγιο πρόγραμμα συνεντεύξεων Αρχείο PDF
   
Αποτελέσματα Επιλογής Εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018
Αρχείο PDFΈντυπα:

Αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές διαδικασίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) "Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού" για την απόκτηση Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης.
Αρχείο Word
Αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές διαδικασίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) "Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού" για την απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος
Αρχείο Word
Έντυπο Συστατικής Επιστολής Αρχείο Word

 

Άρθρο 1_ΠΔ146/2007_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:   Αρχείο PDF