Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" » Σύμβουλοι Σπουδών

Ώρες συνεργασίας εαρινού εξαμήνου 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες συνεργασίας με τους Συμβούλους Σπουδών είναι οι ακόλουθες:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ε. Σουλτανάκη
(Πεδίο: Προπονητικό)
Δευτέρα      12:00-14:00
Τετάρτη      10:00-12:00

Επίκουρος Καθηγητής κ. Ν. Σταύρου
(Πεδίο: Παιδαγωγικό)
Τρίτη 11:00-13:00
Πέμπτη 10:00-13:00
(Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές του Παιδαγωγικού Πεδίου όπως επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα, δύο ημέρες νωρίτερα της μετάβασής τους στο γραφείο του κου Σταύρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nstavrou@phed.uoa.gr)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μ. Κουτσούμπα
(Πεδίο: Ανθρωπιστικό)
Παρασκευή     12:00-14:00

Επίκουρος Καθηγητής κ. Α. Τουμπέκης
(Πεδίο: Οργανωτικό)
Τετάρτη         10:00-12:00
(Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές του Οργανωτικού & Προπονητικού Πεδίου όπως επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα, δύο ημέρες νωρίτερα της μετάβασής τους στο γραφείο του κου Τουμπέκη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση atoubekis@phed.uoa.gr).