Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" » Συντονιστική Επιτροπή

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:  Καθηγητής Ι. Αυθίνος

Μέλη της Επιτροπής:

Από τον Τομέα Κλασικού Αθλητισμού
Επίκουρος Καθηγητής Γ. Μπογδάνης
Επίκουρος Καθηγητής Γ. Παραδείσης

Από τον Τομέα Αθλοπαιδιών
Καθηγητής Ι. Μπάγιος
Καθηγητής Ν. Αποστολίδης

Από τον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε. Σκορδίλης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη

Από τον Τομέα Υγρού Στίβου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Χαιροπούλου
Επίκουρος Καθηγητής Α. Τουμπέκης

Από τον Τομέα Γυμναστικής και Χορού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Κουτσούμπα
Επίκουρη Καθηγήτρια Ο. Δόντη