Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Βιολογία της Άσκησης" » Εισαγωγικές εξετάσεις

Εισαγωγικές εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2018-2019 Αρχείο PDF
Εξεταστέα Ύλη 2018-2019 Αρχείο PDF
Ωρολόγιο πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων 2018-2019 Αρχείο Word
Ενδεικτικά στοιχεία εξεταστέας ύλης για τεκμηρίωση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών Αρχείο Excel
Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 Αρχείο PDF 


Έντυπα:

Αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Βιολογία της Άσκησης" για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών
Αρχείο Word
Έντυπο Συστατικής Επιστολής Αρχείο Word
Έντυπο Κατάθεσης Δικαιολογητικών Αρχείο PDF
Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος Αρχείο Word

 

Άρθρο 1_ΠΔ146/2007_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Απόδειξη Γλωσσομάθειας:   Αρχείο PDF

Ά ρθρο 1_ΠΔ146/2007_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  Απόδειξη Γνώσης Χειρισμού Η/Υ:   Αρχείο PDF