Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Βιολογία της Άσκησης" » Συντονιστική Επιτροπή

Συντονιστική Επιτροπή ΜΠΣ "Βιολογία της Άσκησης"

Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Κοσκολού

Υποδιευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Ρουσάνογλου

Μέλη της Επιτροπής:
Επίκ. Καθηγητής Χ. Γιαννακόπουλος
Επίκ. Καθηγητής Δ. Μανδαλίδης
Επίκ. Καθηγητής Β. Πασχάλης