Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Βιολογία της Άσκησης" » Χρήσιμα Έντυπα ΒΑ

Έντυπα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Αίτηση εγγραφής στο ΜΔΕ Αρχείο Word
Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Αρχείο Word
Προγραμματισμός Παρουσίασης Ερευνητικής Πρότασης Αρχείο Word
Δήλωση παράδοσης ερευνητικής πρότασης Αρχείο Word
Πρακτικό κρίσης ερευνητικής πρότασης Αρχείο Word
Ορισμός Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Αρχείο Word
Προγραμματισμός Υποστήριξης Μεταπτυχιακής Διατριβής Αρχείο Word
Δήλωση παράδοσης μεταπτυχιακής διατριβής Αρχείο Word
Πρακτικό κρίσης μεταπτυχιακής διατριβής Από τη Γραμματεία
Κατάθεση μεταπτυχιακής διατριβής σε τελική μορφή Αρχείο Word
Έντυπο Αντικατάστασης Επιβλέποντα Καθηγητή Αρχείο Word
Έντυπο Αντικατάστασης μελών Τριμελούς Επιτροπής Αρχείο Word
Ορισμός πρόσθετων μαθημάτων για πτυχιούχους ΤΕΙ και λοιπών Τμημάτων Αρχείο Word
Αίτηση απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Αρχείο Word


Λοιπά έντυπα

Έντυπο Αίτησης προς τη Γραμματεία του Προγράμματος Αρχείο Word
Έντυπο απόσυρσης από μαθήματα του Προγράμματος Αρχείο Word
Έντυπο εγγραφής παρακολούθησης μαθημάτων του Προγράμματος Αρχείο PDF
Παρακολούθηση μαθήματος σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχείο Word
Οδηγίες για τη δημιουργία έντυπου περίληψης Αρχείο Word


Στην κορυφή